Poradna pro nezaměstnané

Poradna pro nezaměstnané
ilustrační foto

 

Uchazeč o zaměstnání si může v době, kdy je v evidenci Úřadu práce ČR, přivydělat v nekolidujícím zaměstnání. Jeho hrubý příjem ale nesmí v tomto případě přesáhnout polovinu minimální mzdy, tj. 4 600 Kč za měsíc (výše platná pro rok 2015).

Mohu si jako uchazeč o zaměstnání přivydělat?

Uchazeč o zaměstnání si může v době, kdy je v evidenci Úřadu práce ČR, přivydělat v nekolidujícím zaměstnání. Jeho hrubý příjem ale nesmí v tomto případě přesáhnout polovinu minimální mzdy, tj. 4 600 Kč za měsíc (výše platná pro rok 2015). Pokud si přivyděláváte v rámci několika pracovních poměrů, konečné výše odměn se sčítají. Bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny má klient povinnost nahlásit Úřadu práce ČR informaci, že pracuje, a to už při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené Úřadem práce ČR dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. Po celou dobu trvání nekolidujícího zaměstnání pozastaví Úřad práce ČR výplatu podpory v nezaměstnanosti.

Sám jsem si našel práci. Mám to nahlásit Úřadu práce ČR, když jsem byl v evidenci jako uchazeč o zaměstnání, nebo to za mě udělá zaměstnavatel?

Jestliže uchazeč získá novou práci, je povinen osobně nebo písemně oznámit Úřadu práce ČR nástup do zaměstnání nejpozději do osmi kalendářních dnů ode dne nástupu do zaměstnání či zahájení samostatné výdělečné činnosti. Nesplnění této podmínky by mohlo vést k sankčnímu vyřazení, což by mohlo negativně ovlivnit další případnou evidenci na Úřadu práce ČR. V případě nekolidujícího zaměstnání musí klient nahlásit tuto skutečnost na Úřad práce ČR nejpozději v den nástupu do práce.

Jsem v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR už delší dobu, co dál?

Pokud jste v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než pět měsíců (ale může to být i kratší doba), vypracuje s vámi Úřad práce ČR tzv. individuální akční plán. Obsahuje aktivity, které mají přispět ke zvýšení možnosti vašeho uplatnění na trhu práce. Úřad práce ČR nabízí také poradenské programy, rekvalifikace, pracovní rehabilitaci nebo realizuje projekty financované z evropských i národních prostředků.

 

Zdroj: Úřad práce ČR 

Poslat nový komentář