Neutuchající vandalismus. Ničíme koše, zastávky i mincovníky

Neutuchající vandalismus. Ničíme koše, zastávky i mincovníky
ilustrační foto MMP

Každým rokem vedení města řeší poničený městský majetek, který si vyžaduje nemalé finance v opravách.

„Odbor správy a údržby majetku města nám předložil přehled financí, které stálo řádění vandalů. Zbytečné výdaje za neomalenost některých lidí,“ zlobí se 1. náměstek Jiří Pospíšil.

V roce 2020 bylo pojišťovnami městu poskytnuto pojistné plnění za pojistné události při škodách – vandalismu - na majetku města.

„Konkrétně šlo o zničené odpadkové koše v měsících 10 -11/2019 v hodnotě zhruba 13,5 tisíce korun, dále poničené odpadkové koše z 31.12.2019 za 99,2 tisíc korun, poškozená autobusová čekárna v Určické ulici, zde si opravy vyžádaly 4,5 tisíce korun a poškození mincovníků na veřejných toaletách, kde bylo nutno vydat na opravy 9,4 tisíc korun. Pojišťovna sice městu peníze nahradí, ale je to skutečně nutné ničit to, co má sloužit všem?,“ dodává Pospíšil.

K těmto nadbytečným výdajům se přidává rozvíjející se bezohlednost v biokoridoru Hloučela, kde lidé po sobě zanechávají snůšky odpadků, a to po celé ploše biokoridoru. Úklid pak stojí nemalé peníze, za které by se dalo pořídit mnoho smysluplných věcí, které by mohly například právě v této oblasti lidem dobře sloužit. (red)

Poslat nový komentář