Obce v Olomouckém kraji mohou opět soutěžit o titul Vesnice roku

Obce v Olomouckém kraji mohou opět soutěžit o titul Vesnice roku
ilustrační foto vesniceroku.cz

Prvního března 2016 byl slavnostně zahájen 22. ročník tradiční soutěže Vesnice roku. Cílem této soutěže je povzbuzení obyvatel venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich domova. Má také zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Přihlášky je možné podávat do 29. dubna 2016. Hodnocení krajského kola proběhne v rozmezí od začátku května do konce června 2016.

Olomoucký kraj tuto soutěž dlouhodobě podporuje a v letošním roce uvolnil z rozpočtu 500 tisíc korun. Druhé a třetí místo v krajském kole soutěže obdrží finanční dar ve výši 100 tisíc, dále kraj udělí speciální finanční ocenění čtyřem obcím ve výši 50 tisíc korun. Olomoucký kraj se bude podílet také na spolufinancování nákladů na uspořádání slavnostního vyhlášení vítězů krajského kola soutěže ve vítězné obci částkou ve výši 100 tisíc korun.

Komplexní informace k soutěži včetně přihlášky, harmonogramu, podmínek a ocenění naleznete také na webu Vesnice roku http://vesniceroku.cz. (red)

Poslat nový komentář