Součástí práce zdravotnické záchranky je i péče o novorozená miminka

Součástí práce zdravotnické záchranky je i péče o novorozená miminka
Foto ZZS

Pokud v jakékoliv okresní nemocnici v Olomouckém kraji přijde na svět předčasně narozené miminko, které potřebuje specializovanou péči neonatologickeho týmu, přijde na řadu Zdravotnická záchranná služba ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc.

Posádka RZP po nahlášení transportu nedonošeného, či jinak zdravotně indisponovaného novorozence, vyráží naložit na novorozeneckou JIP speciální transportní inkubátor a novorozenecký tým. Kompletní posádka poté vyjíždí do dané nemocnice, kde dojde k základnímu vyšetření a zajištění miminka ze strany novorozeneckého týmu a jeho přeložení do inkubátoru. Na posádce je pak nejdůležitější rychlý, plynulý a bezpečný transport zpět do specializovaného centra - na Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, která je součástí Gynekologicko-porodnické kliniky.

Tato spolupráce funguje již několik let. Záchranáře často můžete potkat i na cestě do hlavního města Prahy. S těžce nemocnými novorozenci, kteří potřebují náročnější péči, výkony či operace, směřují nejčastěji do Fakultní nemocnice v Motole.

Na fotografii můžete vidět transportní inkubátor. Je upevněn na podvozku transportních nosítek značky MEDIROL a tím pádem je kompatibilní se stolem pro uložení nosítek v sanitních vozidlech. Samotný inkubátor je pak vybaven kyslíkovou a vzduchovou tlakovou lahví, transportním ventilátorem, lineárními dávkovači pro aplikaci léků a spoustou dalších nezbytně nutných zdravotnických pomůcek potřebných pro zajištění novorozence. (ber)

Poslat nový komentář