Zápisy do 1. tříd budou bez dětí

Zápisy do 1. tříd budou bez dětí
ilustrační foto ZŠ J. Železného

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy do 1. tříd na základních školách se po dohodě s řediteli budou řídit následujícími pravidly:

1. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole!

2. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce se stanovuje dostatečně dlouhé období v rozmezí od 10. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

3. Ředitelé škol preferují podání žádostí bez přítomnosti zákonných zástupců, což lze učinit datovou schránkou, e-mailem s ověřeným podpisem nebo zasláním poskytovatelem poštovních služeb.

4. Pro usnadnění podání žádostí byly stanoveny tři možné nástroje:

a) on-line vyplnění žádosti z webových stránek škol s generováním žádosti k tisku nebo odeslání (umožněno bude od 10. 4. 2020),

b) stažení žádosti z webové stránky školy a její vyplnění a zaslání,

c) osobní vyzvednutí formuláře žádosti anebo osobní podání ve škole. Z důvodu přijatých opatření proti šíření koronaviru je vhodné si telefonicky v době od 10. 4. do 24. 4. 2020 dohodnout termín a čas návštěvy školy.

Datum a čas podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech základních škol není tímto opatřením dotčena. Kritéria přijetí stanovuje ředitel školy.

Více informací k organizaci zápisů do 1. tříd a veškeré kontakty na městem zřizované základní školy jsou ke stažení ZDE, případně na webových stránkách jednotlivých zřizovaných základních škol. (Zdroj MMPV)

Poslat nový komentář