Výměna názorů na zastupitelstvu

Výměna názorů na zastupitelstvu
Roman Vejmola při debatě s Josefem Augustinem.

Včerejší zasedání zastupitelstva přineslo mnoho otázek. Nejen, že se politici nemohli dohodnout, kolik že se jich to vlastně na jednání dostavilo. Postupem času to vypadalo, že se nemohou shodnout na ničem. Jako již tradičně byl návrh Jana Navrátila o zařazení KaS centra do jednání smeten pod stůl.

Jediný, kdo se v této věci ozval, byl Aleš Maytášek, ale ani on se svými námitkami neuspěl. Zastupitelstvo rozhodlo, že starosta jmenuje pracovní skupinu, která se touto záležitostí bude zabývat. "Skupina se zatím sešla dvakrát. Problémem se i nadále zabýváme," řekl starosta Miroslav Pišťák. "Já navrhuji, aby byl tento bod zařazen do programu, a to z toho důvodu, že nebylo objasněno několik věcí a měly bychom je uvést na pravou míru," konstatoval Matyášek. "Mám takový dojem, že jediný problém je ten, že vy jste s některými věcmi nesouhlasil," uzavřel debatu Pišťák. Následně proběhlo hlasování, které dalo návrhu jen mizivou šanci. Sedm pro, deset proti a třináct se zdrželo hlasování. Tak skončil pokus Jana Navrátila a Aleše Matyáška o jakoukoliv debatu.

Dalším bodem o kterém se jednalo, byla správa budovy Kulturního a společenského domu. "Zajímalo by mne, jaká opatření byla v této věci realizována, jaký je současný stav a co bude do budoucna," zeptal se Josef Augustin. "Bylo navýšeno nájemné, které bohužel některým nájemníkům neumožňuje z finančních důvodů prodloužit smlouvu. Co se týká například šatny, tu budeme provozovat s vlastními zaměstnanci," řekl jednatel společenského domu Roman Vejmola. Co se tedy bude dál dít s touto budovou, je stále ve hvězdách.

(haž)

Poslat nový komentář