Desítky tisíc Čechů jsou od narození ohroženy vysokým cholesterolem

Desítky tisíc Čechů jsou od narození ohroženy vysokým cholesterolem
ilustrační foto internet

 

Na vysokou hladinu cholesterolu a s ní související onemocnění ročně v tuzemsku umírá více než 50 tisíc lidí. Cholesterol ucpává cévy a tím způsobuje srdeční infarkt či mozkovou mrtvici. Kromě těch, kteří mohou vysokou hladinu cholesterolu přičíst svému nezdravému životnímu stylu, existuje skupina pacientů, kteří mají vysoký cholesterol vrozený. V současnosti žije v ČR přibližně 20 tisíc osob, kterých se to týká.

Familiární hypercholesterolémie (FH) je jednou z nejčastějších dědičných poruch metabolismu. Nositelem této genetické změny je v průměru ve světě 1 člověk z 500. Pokud jeden z rodičů trpí FH, má jeho potomek padesátiprocentní riziko této choroby. Jedinou šancí, jak zabránit, aby byl takový člověk stižen srdečním infarktem či mozkovou mrtvicí již v mladém věku, je včasná diagnóza. Potvrzení diagnózy v raném dětství je důležité, protože včasná úprava jídelníčku může snížit dopady FH v pozdějším věku.

Česká společnost pro aterosklerózu před lety spustila iniciativu MedPed, jejímž hlavním cílem je včas diagnostikovat a správně léčit postižené FH, a tak snížit počet úmrtí v těchto rodinách. V rámci iniciativy vzniklo v tuzemsku 62 specializovaných pracovišť, kde je možné se nechat geneticky vyšetřit. V Prostějově je to Nemocnice Prostějov, dětské oddělení - lipidová poradna. Pacient s FH musí brát celoživotně léky ke snížení hladiny cholesterolu tzv. statiny a dodržovat dietu, která může snížit hladinu LDL cholesterolu o 10–15 %. U těžkých forem FH může být navíc nezbytná očišťující léčba podobná dialýze. (red)

Poslat nový komentář