Místa na radnici? Jen pro zasvěcené?!

Místa na radnici? Jen pro zasvěcené?!
ilustrační foto Jakub Bureš

 

Jak PvNovinky před časem informovaly, Magistrát města Prostějova vypsal výběrové řízení na obsazení pracovní pozice  vedoucího oddělení mzdové agendy Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova. Před časem odbor opustily i dvě pracovnice. Na jejich místa ale výběrové řízení neproběhlo.  

„Vedoucí oddělení mzdové agendy se vzdal své funkce ke dni 17.7.2015. V souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce jeho pracovní poměr skončí 30.9.2015,“ sdělil redakci tajemník magistrátu Lubomír Baláš s tím, že podle zákona o úřednících může být toto vedoucí pracovní místo obsazeno pouze na základě výběrového řízení.  „K odstoupení z funkce bývalého vedoucího nebyly uvedeny důvody a zaměstnavatel nemá oprávnění tyto důvody zjišťovat nebo šetřit,“ dodal tajemník. Podle zdroje z radnice, který si nepřál být jmenován, byly za odchodem vedoucího dlouhodobé spory s nadřízeným.

Z podobných důvodů měly podle redakčního zdroje odejít i obě mzdové účetní. Pozici měly o to snadnější, že jsou důchodového věku. Jejich místa jsou již také obsazena. Výběrové řízení se ale nekonalo. Důvod? Radnice ho vyhlašovat nemusí.  

„Výběrové řízení na dvě pracovní místa mzdových účetních nebylo vyhlášeno, jelikož ani na jednu z těchto pracovních pozic se nevztahuje zákon 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (nejde o posty úředníků). Z výše uvedeného důvodu není zaměstnavatel povinen vyhlašovat výběrové řízení,“ odpověděl na další dotaz redakce Lubomír Baláš. 

Volná místa na magistrátu veřejná nebývají

O tom, že by se o volných místech na radnici dozvěděla veřejnost, se rozhodně mluvit nedá. Nabídka práce totiž nikde zveřejněna nebyla, stejně jako tomu bylo před nedávnem, kdy do týmu vedení radnice přibyl asistent-řidič a referent mediální komunikace.

„Pracovní pozice pomocný asistent – řidič byla obsazena stávajícím zaměstnancem statutárního města Prostějov, zařazeným do té doby v jiném oddělení. Jednalo se tedy o personální přesun zaměstnance magistrátu,“ sdělil redakci tehdy Lubomír Baláš.

Stejně tak nebylo vypsáno výběrové řízení na pracovní místo referent mediální komunikace. I zde se magistrát ohání zákonem 312/2002 Sb. „Tato pracovní pozice byla obsazena osobou, jejíž dosavadní praxe a zkušenosti poskytují záruku kvalitního výkonu práce a s níž má město Prostějov již předchozí kladné zkušenosti,“ popsal výběr Anny Kajlíkové tajemník. Ta na místo nastoupila 1.července.  29. června přitom na Zastupitelstvu primátor Miroslav Pišťák na dotaz, zda je pozice „připravena“ pro bývalého mediálního poradce Bohumila Pácla, odpověděl, že v žádném případě. O tom, že pozice je již obsazena jiným adeptem, se nezmínil.

Na radnici přes známosti?

"Jsem vystudovaná účetní, kdybych byla věděla, že se na radnici uvolnilo místo, jistě bych se pokusila místo získat. Ale jak, když magistrát tato volná místa nezveřejňuje?", svěřila se Prostějovským novinkám jedna ze čtenářek. (ber)

Komentáře

Je to banda lhářů, poslal jsem životopis na 2 výběrové řízení. Za týden odpověď doporučeným dopisem, že byl vybraný jiný uchazeč.
Za další měsíci mi dorazil další dopis, kde mně zvali na výběrové řízení, které ale již proběhlo před měsícem. Po telefonickém dotazu jsem se dozvěděl, že úřednice zapomněla pozvánku na výběrové řízení poslat! Tak mi ji poslala zpětně, zajímavé je, že takto opožděných pozvánek bylo víc. Ano, daná úřednice tam stále pracuje, jistě plní své povinnosti na 110%. Asi mají místa jen pro vybrané jedince.

Jana Orságová, to je jedna z těch vlezdoprdelek Baláše. Něco si přečetla ve standardech a naškrábala to sem.

Každý Prostějovan ví, že úřednická místa na Magistrátu jsou jen pro bratrstvo pana tajemníka, který tam už straší hodně dlouho a za tu dobu si tam dosadil hodně svých známých. Nikdy neměl sílu se k tomu vyjádřit, vždycky se odkázal na pana starostu, kterému je odpovědný. A proč čeští úředníci dělají tolik chyb? Protože nemají odborné vzdělání a jsou přijímání s protekcí. Znalosti jsou až na druhém místě. Je pravda, že tam pracuje hodně bývalých lampasáků. Byla tam i jedna manželka lampasáka. To, že to byla zdravotní sestra, a byla možná potřeba jinde, je jedna kapitola. Ale neuměla vytisknout dokument, natož udělat například tabulku. Jednou zase byli potřeba brigádníci na stěhování. Jedna úřednice si tam dotáhla známou-brigádnici a zanedlouho z ní byla plnohodnotná úřednice bez výběrového řízení.

Ten kdo na radnici někdy pracoval nebo pracuje nebo tam někoho zná to moc dobře ví.. dlouhodobě se zaměstnávají známí a bývalí vojáci a dokonce s epro ně vytvářejí nová pracovní místa, když  jiná se potom ruší , i když jde o místa mnohem potřebnější. je zajímavé se podívat o kolik lidí se rozrostl úřad za posledních 5 let ve funkcích neúřednických, a to zejména s vytvořením samostantého odboru kanceláře tajemníka  a na všechny tyto místa se nemusejí dělat výběrová řízení.... je z toho opravdu takové "bratrstvo" a pak se stěmito lidmi dobře manipuluje, když jsou někomu zavázáni za teplé místo! Ten kdo něco umí je buď z radnice vyštván nebo odejde sám.. Pak má město k něčemu být a plitici tomu jen přihlížejí a zvedají ruce.

Zpráva z města Prostějova:

Magistrát pracovní místa obsazuje zcela v souladu se zákonem  

Na internetovém serveru Pvnovinky byl 25. 7. 2015 vydán článek s titulkem "Místa na radnici. Jen pro zasvěcené?!" který navozuje pocit, že Magistrát města Prostějova neobsazuje místa podle platné legislativy a nezveřejňuje volné pracovní pozice. K zavádějícím informacím uvádíme tyto skutečnosti:

Do Magistrátu města Prostějova jsou zařazeny dle okruhu vykonávaných činností dvě skupiny zaměstnanců.

Jaká specifika stávající legislativa předkládá?

Jednak jde o zaměstnance, kteří vykonávají správní činnosti a splňují další podmínky zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků (dále jen „zákon o úřednících ÚSC“) a některá specifika jejich pracovního poměru, včetně úpravy celého procesu, výběrového řízení jsou upraveny tímto zvláštním zákonem.

„Druhou skupinu zaměstnanců tvoří zaměstnanci, kteří nevykonávají správní činnosti a nejsou podřízeni režimu zákona o úřednících ÚSC. Jejich pracovní místa nejsou úřednická, a proto jejich pracovní poměr se ve všech záležitostech řídí zákoníkem práce,“ vysvětlila Jana Orságová, vedoucí oddělení právního a personálního, Odbor kanceláře tajemníka, Magistrátu města Prostějova..

Kdy je třeba konat výběrové řízení?

Povinnost konat výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice upravuje pouze zákon o úřednících ÚSC a vztahuje se pouze na pracovní místa, která jsou úřednická. Tento zákon stanoví následující konkrétní pravidla.

„Výběrové řízení je zákonem striktně vyžadováno ve dvou případech: je podmínkou pro jmenování do funkce vedoucího úřadu a vedoucího úředníka a dále je povinné před vznikem pracovního poměru na dobu neurčitou u úředníka,“ uvedla Jana Orságová. Zdůraznila, že Magistrát města Prostějova tato zákonná pravidla plně respektuje a postupuje vždy podle zákona, tzn. na všechny volné pracovní pozice úředníka na dobu neurčitou a na všechny vedoucí úřednické pracovní pozice vždy bylo realizováno výběrové řízení.

V jakém případě se výběrové řízení nevyžaduje?

Tento případ zákon také upravuje. Při vzniku pracovního poměru úředníka na dobu určitou není podmínkou výběrové řízení. Stejně tak ani při obsazování neúřednického pracovního místa žádný právní předpis neukládá povinnost konat výběrové řízení. Přesto Magistrát města Prostějova v některých případech i při obsazování pracovní pozice úředníka nebo neúředníka na dobu určitou k realizaci výběrového řízení přistoupí. Nebývá to však pravidlem.

„Toto plyne již z podstaty účelu sjednávání pracovního poměru na dobu určitou vůbec. Ve všech případech sjednání pracovního poměru na dobu určitou se jedná o výkon práce, který je časově omezen, ať už z důvodu potřeby pokrýt pracovní pozici stávajícího zaměstnance v době jeho pracovní neschopnosti nebo po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené, či z důvodu nutnosti zabezpečit některé aktuálně potřebné úkoly po určitou přechodnou dobu,“ doplnila Orságová a doplnila, že společným znakem je dočasnost trvání takového pracovního poměru, mnohdy (např. u zástupu za zaměstnance v pracovní neschopnosti) ani nelze předem předvídat vývoj jeho trvání. Právě tyto situace  navozují nezbytnost okamžitě zareagovat na vzniklý stav a co nejdříve zajistit výkon určitých pracovních činností jinou osobou, která pokud možno co nejdříve bude schopna hodnotně svěřenou práci konat. Proto Magistrát města Prostějova při obsazení těchto pracovních míst na dobu určitou často kontaktuje osoby, které již dříve pro magistrát pracovaly (na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti či formou stáže), znají chod úřadu a při své dřívější činnosti pro magistrát se osvědčily.

„Výběrová řízení v těchto případech by byla neúčelná i z důvodu časových prodlev, které by jejich realizace nesporně přinesla. Realizace výběrového řízení při zachování všech zákonných lhůt pojme nejméně třiceti dnů, což je doba, kterou si často nemůžeme dovolit, zvláště pokud máme k dispozici problematiky znalou a prověřenou osobu, která může okamžitě nastoupit do pracovního poměru,“ vysvětlila Orságová. V případě zaměstnání osvědčeného bývalého pracovníka je minimalizována i doba, kterou nový zaměstnanec běžně potřebuje k zapracování se do svěřené problematiky, což je v případě krátkodobého pracovního poměru velmi žádoucí.

Jak je to v případě pracovních míst na dobu neurčitou?

Pokud se jedná o volná pracovní místa na dobu neurčitou na místa, která nejsou úřednická, ani zde – jak již bylo uvedeno výše – nevyžaduje zákon konání výběrového řízení.

„Pokud však máme možnost na tuto pracovní pozici zaměstnat osobu, s níž již máme předchozí kladné zkušenosti, která je na danou problematiku vynikajícím odborníkem, jejíž pracovní zkušenosti předurčují výkon práce v požadované kvalitě a u níž jsme přesvědčeni o správnosti výběru, k výběrovému řízení nepřistupujeme. Ve všech ostatních případech výběrové řízení samozřejmě probíhá,“ uzavřela Jana Orságová.

Pane tajemníku, až konečně pojde primátor, dojde i na vas!! To co předvádíte je do nebe volající, už snad příbuzných či kamarádů zelených mozků nemáte

Prosím vás, ti lidé snad v dětství nic nečetli! Kdyby četli Foglara, věděli by, co to je "Bratrstvo kočičí pracky", nesmrtelný spolek pro zasvědcené, aby taky táhli za jeden provaz a měli v malíčku Příručku pro holuby.  (Jak sr*t na lidi!) 

Poslat nový komentář