radnice

Fotopostřeh: Radnice trochu jinak

Foto čtenář

Z květnového setkání auto a moto veteránů na prostějovském hlavním náměstí jsme vám přinesli řadu fotografií. Dnes zveřejňujeme jednu trochu jinou.

"Při procházení fotek jsem objevil i tu s radnicí. Tak se o ni podělím," připsal k ní čtenář Miloš. Pěkná, viďte? (red)

 

 

Město hledá referenta/referentku sociálních věcí!

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent/ka sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou.

Termín pro podání přihlášky je do 26. 6. 2018, předpokládaný nástup srpen 2018, příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Jaroslav Svozil, vedoucí odboru sociálních věcí, tel. č. 582 329 301, Marcela Vejmělková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, tel. č. 582 329 550 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Chcete práci? Magistrát hledá referenta!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro město Prostějov Odboru územního plánování a památkové péče. Místo je na dobu neurčitou.

Zájemce musí mít mimo jiné vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územního plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením; případně vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru s výukou územního plánování. Termín pro podání přihláškyje do 15. 6. 2018, předpokládaný nástup červenec 2018, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Město hledá vedoucího oddělení veřejných zakázek!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení veřejných zakázek  Odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Prostějova. 

Termín pro podání přihlášky je do 24. 5. 2018, předpokládaný nástup srpen 2018, případně dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace najdete na https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=152956&slozka=128783&as4uOriginalDomain=www.prostejov.eu&as4u_protocol=https&detail_claim=92789&

(red)

 

Statutární města ČR „hejbnou“ s elektrem. I Prostějov

ilustrační foto

Všechna statutární města v České republice oslovil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilého elektra ELEKTROWIN s výzvou k zapojení do soutěže s názvem „Hejbni s elektrem pro lepší život“. První ročník byl zahájen 1. dubna letošního roku, výsledky organizátoři vyhodnotí po jeho skončení 31. 3. 2019. Také Prostějov se zapojuje.

„Města budou soutěžit o největší celkové množství elektrospotřebičů odevzdaných prostřednictvím sběrných dvorů na jejich území. Aktivně tím přispějí k ochraně životního prostředí, navíc mohou získat jednu z finančních odměn,“ vysvětlil Jan Marxt ze zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN.

Radnice přišla o ručičku

Foto MMP

Prostějovská radnice se chlubí krásnými hodinami. Jenže ty teď nejsou celé. Hodinám chybí velká hodinová ručička.

„K poškození a ohnutí jednoho z konstrukčních dílů došlo zřejmě v důsledku nedávného silného větru. V tuto chvíli řešíme opravu," uvedl vedoucí Odboru správy a zabezpečení Magistrátu města Prostějova František Nevrtal. (red)

Magistrát hledá dalšího zaměstnance!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou vedoucí oddělení státní správy a samosprávy pro oblast školství, kultury a sportu Odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova. 

Vznik pracovního poměru úředníka je podmíněn splněním předpokladů dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Termín pro podání přihlášky je do 13. 4. 2018. Předpokládaný nástup květen 2018, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace najdete na úřední desce města. (red)

 

Městem pro byznys je Prostějov

Foto MMP

Primátorka města Alena Rašková přezvala 22. 3. 2018  společně s náměstkem Jiřím Pospíšilem další významné ocenění. Prostějov se stal městem pro byznys v rámci Olomouckého kraje. 

"Mohu potvrdit, že jsme v rámci kraje nejlepší. V tradiční soutěži Město pro byznys máme první místo," sdělila Rašková. 

Město zrušilo pozici právníka. Přibude oddělení

ilustrační foto

Na Krajský úřad Olomouc odešla ke konci roku právnička města Prostějova Květa Olašáková. Její místo teď Magistrát města Prostějova ruší. Přibude ale celé oddělení.

"Každý odbor města má svého právníka, kromě kanceláře primátora. Rozhodli jsme se proto zrušit pozici právníka a nahradit ji právním oddělením, které bude spadat právě sem. Nejedná se o navýšení počtu pracovníků magistrátu, ale o jiné uspořádání odboru," vysvětlila rozhodnutí Rady města Prostějova primátorka Alena Rašková. Podle jejích slov bude oddělení zaštiťovat všeobecné právní věci, které město řeší. (ber)

V dotačních titulech získalo město miliony korun

ilustrační foto

Nabízíme přehled dotací, které  byly v roce 2017 městu schválené - v celkovém objemu 45,1 milionů korun. Přehledy hovoří o dotacích roku 2017 a také o letošních žádostech.

EÚO BD Kostelecká 17 1,3 mil. Kč

Rozšíření biokoridoru Hloučela, I. et. 1,6 mil. Kč

EÚO MŠ A. Krále 2,1 mil. Kč

EÚO MŠ Žešov 1,1 mil. Kč

CS Kostelecká I., II. et. 0,9 mil. Kč

Osvětlení přechodů Plumlovská 0,3 mil. Kč

Vybudování odborných učeben ZŠ J. Železného 15,3 mil. Kč

Zvýšení kapacity MŠ Čechovice 11,3 mil. Kč

Požární zbrojnice Vrahovice 4,5 mil. Kč

CS Žešov IV. a V. et.  6,7 mil. Kč