radnice

Prostějovský magistrát je nejpřívětivějším úřadem v kraji!

Foto MMP

Primátorka města Prostějova Alena Rašková převzala pro město Prostějov ocenění za nejpřívětivější úřad Olomouckého kraje.

Hodnocena byla otevřenost, transparentnost a vstřícnost úřadu vůči občanům města. „Jsem ráda, že se nám podařilo obhájit prvenství z loňského roku. Je to ocenění práce všech úředníků, ale i těch, kteří se starají o pořádek, kteří se starají o to, aby radnice vypadala tak, jak vypadá. Za to jim všem patří velké poděkování,“ pochválila výsledek primátorka Alena Rašková. (red)

 

Prostějovská radnice bude bojovat v Patrimonium pro futuro!

ilustrační foto

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili. Letos památkáři vybrali prostějovskou Novou radnici.

Za Olomoucký kraj byla letos podána jediná nominace a tou je ona prostějovská Nová radnice. "A byla nominována pro komplexní a citlivou konzervační obnovu vnějšího pláště památky moderní architektury v souladu s jejím autentickým architektonickým řešením, a to z velké části realizovanou restaurátorskými postupy," sdělil redakci Vlastimil Staněk, z NPÚ, územní odborné pracoviště v Olomouci. 

Do opravené stoleté dámy teče

ilustrační foto

Mnohamilionová a dlouhotrvající oprava naší stoleté dámy nebyla tak úžasná, jak se zdálo. Na jednání Zastupitelstva města Prostějova na to upozornil zastupitel Petr Kousal. Do obřadní síně prostějovské radnice totiž teče.

„Dívám se po této nádherné místnosti a nahoře v rozích vidím, že jsou promáčené,“ konstatoval Kousal.

Podle vedoucího Odboru rozvoje a investic Antonína Zajíčka už situaci úředníci s dodavatelskou firmou řeší. Je to jedna, nikoli jediná, závada, na kterou jsme uplatnili reklamační řešení,“ uvedl Zajíček s tím, že termín opravy podmiňují již dohodnuté akce, mimo jiné svatby. Kvůli opravě se totiž bude muset postavit lešení.

Magistrát hledá zaměstnance!

ilustrační foto

Výběrová řízení na zaměstnance vyhlásil Magistrát statutárního města Prostějova. Hledá referenta pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro město Prostějov Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu.

Požadavky na pracovní pozice naleznete na webu města v rubrice aktuality. Přihlášky je možné doručit i prostřednictvím právního a personálního oddělení Odboru kancelář tajemníka. Termín podání přihlášek je do 18.4. 2017. (red)

Rada města Prostějova bude jednat. V úterý

ilustrační foto

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční v úterý dne 21. března 2017. Radní mají na programu řadu bodů.

Budou se připravovat na zasedání zastupitelstva města, zabývat se návrhem na udělení Cen města Prostějova za rok 2016 a udělením čestných ocenění, dotacemi pro kulturu, sport, sociální oblast a oblast ochrany životního prostředí, zadávacím řízením veřejné zakázky „Regenerace sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Tetín – Okružní, v  Prostějově“ – informace o posouzení nabídek a návrh na výběr dodavatele. Proberou pořízení III. změny Územního plánu Prostějov, projektový námět Cyklistická stezka Žešov IV.

21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova pokračuje dnes

ilustrační foto

Přerušené zasedání Zastupitelstva pokračuje v obřadní síni radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 dnes, v pondělí 13.3.2017 od třinácti hodin. Na programu je jediný bod. Dotace do hokeje.

Jde o projednáváním materiálu, který byl na pozvánce k 21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova uveden pod číslem: 11.3 Dotace 2017 - oblast sportu – celoroční činnost mládežnického hokeje (LHK Jestřábi Prostějov, SK Prostějov 1913). (red)

 

Prostějov se zapojil do projektu Smart city

ilustrační foto

Statutární město Prostějov se jako člen Svazu měst a obcí zapojilo do projektu Smart city – „Lepší města“.

„V rámci spolupráce byl vytvořen projekt, při kterém má veřejná správa definovat ty oblasti, které by pro město znamenaly určitý pokrok a navázat spolupráci se soukromými subjekty, které jí pomohou nalézt adekvátní řešení pro jejich realizaci. Tyto oblasti a konkrétní potřeby definovala pracovní skupina vytvořená pro zmíněný projekt,“ uvedl náměstek Jiří Pospíšil a doplnil, že jde o globální uchopení potřeb a zlepšení činností a služeb veřejné správy a zacílení soukromého sektoru na nabídku možných řešení.

Co říkáte na úpravu prostorů pod novou věží?

Foto MMP

Stoletou radnici na náměstí T. G. Masaryka čeká rekonstrukce části prostoru "pod věží". Dotkne se prostoru v přízemí budovy, který byl po dobu rekonstrukce radnice využíván jako zařízení a zázemí stavby. Prostor, který před rekonstrukcí sloužil odboru občanských záležitostí, a to jako pracoviště pro vydávání cestovních dokladů, bude upraven tak, aby vyhovoval moderním požadavkům pro různá jednání s veřejností, prezentaci projektů i jednání orgánů města.

„Součástí stavební modernizace bude i vybavení nábytkem, audio a video technikou. Výhodou je, že tento prostor má bezbariérový přístup. Pochopitelně je zde třeba také vybudovat nové sociální zázemí pro zasedací místnost,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že návrh na modernizaci zpracoval Zdeněk Beran. Investiční akci připravoval Odbor rozvoje a investic již v roce 2016 jako „Úpravu prostor pod věží - nová radnice“.

V přízemí budovy radnice se maluje

Foto MMP

Práce byly zahájeny dnešního dne, tedy ve středu 18. 1. 2017, a potrvají zhruba do poloviny měsíce února. 

„Jedná se o prostory, které jsou v současné době vymalovány bíle, respektive se žlutým odstínem, přičemž výmalbou bude dosaženo sjednocení s ornamentálním designem výmalby ostatních chodeb v budově radnice. Malovat se konkrétně budou části chodeb a schodišť v přízemí budovy na náměstí T.G. Masaryka," uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Ke sjednocení barevného vzhledu chodeb dalo souhlas oddělení památkové péče. 

OBRAZEM: Oddíl orientačního sportu SK Prostějov na návštěvě u primátorky

ilustrační foto

Dorostence oddílu, kteří vybojovali medaile na závodech Mistrovství České republiky, v pátek na radnici přivítala primátorka Alena Rašková. Ocenila jejich sportovní výkony, za které si ze soutěží přivezli zlato, stříbro i bronz. Jedná o jeden z nejvýznamnějších úspěchů mladých sportovců prostějovského oddílu. Loňský rok 2016 byl pro oddíl jedním z nejúspěšnějších v celé jeho historii.

„Štafeta dorostenek, která běžela ve složení Sabina Pilcová, Mareike Seeger a Tereza Janošíková vybojovala zlatou medaili ve štafetovém závodě, Ondřej Vystavěl přidal medaili stejné kvality na klasické trati v lyžařském orientačním běhu. Stříbrnou medaili vybojovala smíšená sprintová štafeta ve složení Sabina Pilcová, Josef Kočí, Tereza Janošíková a Ondřej Vystavěl a lyžař Petr Kašpar, bronz pak přidali Josef Kočí při sprintovém mistrovství a Filip Hubáček při lyžařském šampionátu,“ vyjmenoval úspěchy předseda oddílu Dušan Vystavěl. (Zdroj MMPv)