magistrát

Magistrát hledá referenta odboru Obecní živnostenský úřad!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent odboru Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou obor veřejná správa a vyšší odborné vzdělání, znalost živnostenského zákona a správního řádu a praxe ve veřejné správě. 

K přihlášce uchazeč připojí strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Magistrát hledá zaměstnance!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlásila výběrové řízení na tři pracovní pozice. 

První je na pracovní pozici referent/ka sociálních věcí na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou.

Druhá pracovní pozice na dobu neurčitou je referent/ka registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova.

Třetím výběrovým řízením chce tajemnice obsadit pracovní místo Vedoucí oddělení řidičů, právník na Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. Jde o plný úvazek na dobu neurčitou.

Jednání Rady města Prostějova se koná v úterý

ilustrační foto

V pořadí již čtrnáctá schůze Rady města Prostějova se bude konat v úterý dne 16. dubna 2019 od 10:15 hodin v jednací místnosti rady v přízemí radnice v Prostějově. Radní čeká projednání mnoha bodů.

Mimo jiné příprava zasedání zastupitelstva města dne 30. 4. 2019, záležitosti spolku Prostějov olympijský, z.

Magistrát hledá referenta!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou referent/ka oddělení ochrany přírody a lesnictví  na Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

O práci úředníka se může zajímat ten, kdo má za sebou vysokoškolské vzdělání ve studijním programu zaměřeném na přírodní obory, zemědělství nebo lesnictví a orientuje se v legislativě životního prostředí. 

Pracovní poměr je plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Termín pro podání přihlášky 26. 4. 2019, předpokládaný nástup červen 2019, příp. dle možností vybraného uchazeče.

Magistrát hledá kontrolora!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou kontrolor/ka odboru Obecní živnostenský úřad  Magistrátu města Prostějova. 

Požadavkem je mimo jiné vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání a výhodou znalost živnostenského zákona, správního řádu, zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kontrolního řádu. 

Pracovní poměr je plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, termín pro podání přihlášky do 23. 4. 2019. Předpokládaný nástup květen - červen 2019, příp. dle dohody.

Pozor! Odstávka na přestupkovém oddělení!

ilustrační foto

Dne 28. 2. 2019 bude v době od 8.45 do 14.15 uzavřeno přestupkové oddělení Odboru občanských záležitostí. 

Stane se tak z provozních důvodů a oddělení bude uzavřeno pro veřejnost. (red)

Magistrát hledá správce informačních technologií!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení po pozici Správce informačních technologií na Odboru informačních technologií MMPv.

Zájemce musí mít vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, výhodou je obor vzdělání informatika. Musí mít znalost správy serverů na operačním systému MS Windows Server 2012, 2016 (Active directory, DNS, DHCP atd., znalost samostatné systémové činnosti v oblasti výpočetní techniky, znalost operačního systému Windows 7, Windows 10 a kancelářského SW MS Office a znalost problematiky síťového provozu a správy zařízení - firewall, router, switch atd. 

Druhý ročník krajské soutěže o titul AKTIVNÍ OBEC zná vítěze. Je jím Prostějov!

ilustrační foto

V Olomouckém kraji zvítězilo město Prostějov. O vítězi rozhodovala celková výtěžnost sběru v červených kontejnerech za dané období a intenzita medializace témat souvisejících s recyklací elektrozařízení v tisku nebo v on-line médiích. Třídit obalové odpady je už každodenní rutinou většiny českých domácností, v třídění elektroodpadu se ve všeobecnosti poněkud zaostává. Ne však v Prostějově. 

„Je třeba říci, že soutěž nezvýhodňuje větší města, kde je kontejnerů více a nediskriminuje obce, kde je třeba jen jeden. Klíčovým kritériem je výtěžnost v kilogramech na obyvatele,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura, který soutěž vnímá jako jasný signál toho, že lidem není jedno, kde žijí.

„Rád bych občanům Prostějova za třídění elektroodpadu poděkoval. Ocenění, které jsme získali, patří zejména jim,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že za druhý ročník krajské soutěže AKTIVNÍ OBEC získal Prostějov tři tisíce korun.

Magistrát hledá kontrolora. Na živnostenský úřad!

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou kontrolor Odboru obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou přijetí  je mimo jiné vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání a znalost živnostenského zákona, správního řádu, zákona o projednávání přestupků, znalost kontrolního řádu výhodou. 

Termín pro podání přihlášky je do 10. 2. 2019, předpokládaný nástup březen 2019, příp. dle dohody.

Bližší informace o pracovním místě naleznete na úřední desce města a podá je Antonie Orálková, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad MMPv, tel. č. 582 329 500 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. 

Magistrát hledá zaměstnance na stavební úřad

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici technik-referent stavebního úřadu pro výkon stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 6. 2. 2019, předpokládaný nástup březen 2019, případně dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace najdete na úřední desce města. (red)