magistrát

Magistrát hledá zaměstnance. Hned dva!

ilustrační foto

Město Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní pozice. Hledá referenta Odboru územního plánování a památkové péče a referenta Odboru životního prostředí.

Magistrát hledá referenta/ku pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace OÚPPP a referenta/ku oddělení ochrany životního prostředí OŽP.

Požadavky na pracovní pozice naleznete v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na úřední desce Magistrátu města Prostějova na https://www.prostejov.eu/cs/obcan/uredni-deska-1.html

Termín podání přihlášky je do 8. 12. 2017. (red)

 

Město připravuje novou službu, takzvanou e-fakturu

ilustrační foto

Služba bude určena pro občany města, kteří jsou klienty České spořitelny. Konkrétně půjde o zasílání výzev k uhrazení místních poplatků (za komunální odpad, za psa atd.) do internetového bankovnictví občanů, včetně předvyplněného platebního příkazu. Lidé ji budou moci využívat zcela zdarma. „Bankovního pomocníka“ nabídla Česká spořitelna, a. s.

„Omezí se tak běžné problémy jako je zapomenutí data splatnosti poplatku, nedostatek času na vyplňování požadovaných údajů, či ztráta poštovní poukázky. Lidé tak budou moci přímo z domova provést avizované platby v krátkém čase,“ uvedla primátorka Alena Rašková s tím, že městu novinka přinese úsporu nákladů na tisk, obálky a doručování poštovních poukázek či zasílaných upomínek. Od novinky si primátorka slibuje zlepšení platební morálky poplatníků a snížení pohledávek města.

Dnes bude jednat Rada města Prostějova

ilustrační foto

Další jednání rady začne dnes od jedenácti hodin v zasedací místnosti radnice. Radní mají na programu šestnáct bodů.

Budou se zabývat mimo jiné doporučeními komisí životního prostředí, pro bezpečnost a prevenci kriminality a pro rozvoj města a podporu podnikání, vyhodnotí Akční plán Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově na rok 2018 a za rok 2017, budou se zabývat též návrhem rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2018, analýzou možnosti postupu vrácení dotace poskytnuté LHK Jestřábi, spolek, sazebníkem úhrad za poskytování informací, změnou výše příspěvku pro nákup věcných darů pro jubilanty města Prostějova, vyřazením projektových doku

Mimořádné jednání zastupitelů skončilo, pokračuje další

ilustrační foto

27. zasedání Zastupitelstva města Prostějova mimo schválený harmonogram bylo svoláno na pondělí 6. 11. 2017 od 8 hodin do jednací síně radnice v Prostějově. Hned po jeho skončení se zastupitelé dali do dalšího jednání. 

Zastupitelé mimo jiné projednali bezúplatný převod pozemků spolku Prostějov olympijský. Jde o pozemky bývalého koupaliště v Kostelecké ulici, které město původně bezúplatně zapůjčilo na 99 let pro vybudování Národního olympijského centra. Po bouřlivé debatě byl převod 22 hlasy schválen.

Nová tajemnice Magistrátu města Prostějova je známa!

ilustrační foto

Alena Rašková, primátorka města Prostějova dne třetího listopadu 2017 informovala, že nová tajemnice magistrátu je známa.

"K 1.1. 2018 byla do funkce jmenována Ing. Blanka Vysloužilová, MBA," sdělila Rašková.

Doufejme, že se bývalé ředitelce Finančního úřadu v Prostějově, náměstkyni ministra vnitra či předsedkyni představenstva Lázní Slatinice bude na radnici líbit. (red) 

 

Mimořádné zastupitelstvo bude rozsáhlejší

ilustrační foto

Pondělní jednání Zastupitelstva města Prostějova bylo ukončeno ve dvaadvacet hodin, pokračovalo v úterý ráno od deváté. Po obědě se zastupitelé ale nesešli v potřebném počtu osmnácti, a proto bylo jednání ukončeno. Zbývající body budou projednány na mimořádném zastupitelstvu, které svolala primátorka Alena Rašková již před několika dny na 6. listopad.

Níže uvedené materiály, které nebyly projednány na 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova, byly přesunuty na zasedání, které se bude konat dne 6. 11. 2017 od 8:00 hod v obřadní síni radnice. 

Body, kvůli kterým bylo zastupitelstvo svoláno na šestého - 

2. Schválení bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 5998, p.č. 5999/6 a p.č. 5999/7, vše v k.ú. Prostějov

Jednání zastupitelstva pokračuje dnes

ilustrační foto

Přerušené 26. zasedání Zastupitelstva města Prostějova pokračuje v obřadní síni radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 v úterý dne 31. 10. 2017 od 9 hodin.

Projednány jsou tyto body:

 

16. Zrušení Územního plánu zóny části centra města Prostějova

17. Ukončení pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 7. 2. 2014

18. Pokračování pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s. ze dne 7. 2. 2014

19. Návrh na změnu Územního plánu Prostějov (zrušení pěšího propojení)

20. Návrh na změnu Územního plánu Prostějov (MO ČR)

21. Zpráva o uplatňování územního plánu Prostějov – jmenování určeného zastupitele

Magistrát hledá technika a referenta stavebního úřadu

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova vyhlašuje dvě výběrová řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou, a to technik a referent Stavebního úřadu.

Termín pro podání přihlášky je do 5. 11. 2017, předpokládaný nástup prosinec 2017, případně dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Jan Košťál, vedoucí Odboru stavební úřad, tel. č. 582 329 153 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Co lidem ve městě chybí? Odpovídá Magistrát

ilustrační foto

Město Prostějov vyhlásilo anketu, která měla vedení města ukázat, co lidem v Prostějově nejvíce chybí. Do ankety bylo možno přispívat v době od 24.5.2017 do 1.7.2017. Z celkového počtu necelých pětačtyřiceti tisíc obyvatel města Prostějova se hlasování zúčastnilo pouhých 195 hlasujících. Magistrát teď na témata odpovídá.

Lidé nejčastěji zmínili tato témata, ke kterým doplňujeme vyjádření vedení města o následném postupu.

Potřeba plaveckého bazénu: 30 hlasů

Výstavba plaveckého bazénu je Zastupitelstvem města Prostějova odložena. V současnosti probíhají práce na kompletní rekonstrukci padesátimetrového bazénu ve Vrahovicích.

Zřízení občerstvení McDonald‘s: 15 hlasů

Není v kompetenci města Prostějova.

Více parkovacích míst: 14 hlasů

Magistrát hledá zaměstnance. Na přestupkové oddělení

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst REFERENT/REFERENTKA PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova.

Požadavky na pracovní pozici naleznete v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, které je uvedeno na https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/magistrat-hleda-zamestnance-20.html .

Termín podání přihlášky je do 24. 10. 2017, nástup leden 2018. (red)