magistrát

Rada města Prostějova bude jednat. V úterý

ilustrační foto

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční v úterý dne 21. března 2017. Radní mají na programu řadu bodů.

Budou se připravovat na zasedání zastupitelstva města, zabývat se návrhem na udělení Cen města Prostějova za rok 2016 a udělením čestných ocenění, dotacemi pro kulturu, sport, sociální oblast a oblast ochrany životního prostředí, zadávacím řízením veřejné zakázky „Regenerace sídliště Brněnská, ulice Tylova, úsek Tetín – Okružní, v  Prostějově“ – informace o posouzení nabídek a návrh na výběr dodavatele. Proberou pořízení III. změny Územního plánu Prostějov, projektový námět Cyklistická stezka Žešov IV.

Magistrát hledá dalšího zaměstnance!

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou TECHNIK - TECHNIČKA Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.

Jde o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, termín pro podání přihlášky je do 22. 3. 2017. Předpokládaný nástup duben/květen 2017, případně dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace najdete na https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/magistrat-hleda-zamestnance-13.html. (red) 

Magistrát hledá zaměstnance!

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent/referentka na oddělení sociálně - právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí. 

Požadavky na pracovní pozici jsou uvedeny v úplném znění výběrového řízení na https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/magistrat-hleda-zamestnance-12.html. Přihlášku je možné doručit i prostřednictvím právního a personálního oddělení Odboru kancelář tajemníka.

Termín podání přihlášek je do 16. 03. 2017. (red)

Prostějov se zapojil do projektu Smart city

ilustrační foto

Statutární město Prostějov se jako člen Svazu měst a obcí zapojilo do projektu Smart city – „Lepší města“.

„V rámci spolupráce byl vytvořen projekt, při kterém má veřejná správa definovat ty oblasti, které by pro město znamenaly určitý pokrok a navázat spolupráci se soukromými subjekty, které jí pomohou nalézt adekvátní řešení pro jejich realizaci. Tyto oblasti a konkrétní potřeby definovala pracovní skupina vytvořená pro zmíněný projekt,“ uvedl náměstek Jiří Pospíšil a doplnil, že jde o globální uchopení potřeb a zlepšení činností a služeb veřejné správy a zacílení soukromého sektoru na nabídku možných řešení.

Magistrát hledá zaměstnance. Hned dva!

ilustrační foto

Dvě výběrová řízení na zaměstnance vyhlásil Magistrát statutárního města Prostějova.

Hledá referenta pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro město Prostějov Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu a referenta územně analytických podkladů stejného odboru.

Požadavky na pracovní pozice naleznete na webu města v rubrice aktuality.

Přihlášky je možné doručit i prostřednictvím právního a personálního oddělení Odboru kancelář tajemníka. U obou výběrových řízení je termín podání přihlášek do 23. 2. 2017. (red)

Co říkáte na úpravu prostorů pod novou věží?

Foto MMP

Stoletou radnici na náměstí T. G. Masaryka čeká rekonstrukce části prostoru "pod věží". Dotkne se prostoru v přízemí budovy, který byl po dobu rekonstrukce radnice využíván jako zařízení a zázemí stavby. Prostor, který před rekonstrukcí sloužil odboru občanských záležitostí, a to jako pracoviště pro vydávání cestovních dokladů, bude upraven tak, aby vyhovoval moderním požadavkům pro různá jednání s veřejností, prezentaci projektů i jednání orgánů města.

„Součástí stavební modernizace bude i vybavení nábytkem, audio a video technikou. Výhodou je, že tento prostor má bezbariérový přístup. Pochopitelně je zde třeba také vybudovat nové sociální zázemí pro zasedací místnost,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že návrh na modernizaci zpracoval Zdeněk Beran. Investiční akci připravoval Odbor rozvoje a investic již v roce 2016 jako „Úpravu prostor pod věží - nová radnice“.

Bytový dům v ulici Kravařova 3 bude mít nového majitele

ilustrační foto mapy google.cz

Rada města Prostějova schválila a zastupitelům doporučila prodat bytový dům v ulici Kravařova č. 3. Pokud záměr Zastupitelstvo města Prostějova schválí, bude mít budova z roku 1910 nového majitele. Za 2,82 milionu.

„Jak jsme již veřejnost informovali, jde o dvoupodlažní, nepodsklepený trakt se sedlovou střechou. V roce 2000 byla kompletně vyměněna střešní krytina včetně krovu. Budova je napojena na vodovodní řád a nachází se v památkové zóně,“ připomněl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Záměr prodeje se vyhlašuje podruhé, protože v mezidobí město obdrželo další dvě žádosti o odkup domu.

Město nebude zvyšovat nájem a pacht o míru inflace

ilustrační foto

Český statistický úřad vyhlásil míru inflace (index spotřebitelských cen) za rok 2016 0,7 %. Město Prostějov ale navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2017 o míru inflace uplatňovat nebude. Tento postup schválila Rada města Prostějova.

V rámci většiny uzavřených nájemních a pachtovních smluv na užívání a požívání majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova je smluvně sjednána možnost každoročního navyšování nájemného a pachtovného o míru inflace.

V přízemí budovy radnice se maluje

Foto MMP

Práce byly zahájeny dnešního dne, tedy ve středu 18. 1. 2017, a potrvají zhruba do poloviny měsíce února. 

„Jedná se o prostory, které jsou v současné době vymalovány bíle, respektive se žlutým odstínem, přičemž výmalbou bude dosaženo sjednocení s ornamentálním designem výmalby ostatních chodeb v budově radnice. Malovat se konkrétně budou části chodeb a schodišť v přízemí budovy na náměstí T.G. Masaryka," uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil. Ke sjednocení barevného vzhledu chodeb dalo souhlas oddělení památkové péče. 

Magistrát hledá zaměstnance!

ilustrační foto

Tajemník Magistrátu města Prostějova vypisuje výběrové řízení na pozici technik/technička Stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova. 

Požadavky na pracovní pozici jsou uvedeny v úplném znění výběrového řízení, které naleznete na http://www.prostejov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=152956&slozka=128783&as4uOriginalDomain=www.prostejov.eu&detail_claim=70400&

Přihlášku je možné doručit i prostřednictvím právního a personálního oddělení Odboru kancelář tajemníka.