magistrát

Město hledá zaměstnance! Na Odbor občanských záležitostí

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou referent/referentka přestupkového oddělení na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova.

Termín pro podání přihlášky je do 14. 2. 2018, předpokládaný nástup březen, duben 2018, příp. dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace naleznete na https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=152956&slozka=128783&as4uOriginalDomain=www.prostejov.eu&as4u_protocol=https&detail_claim=89783&

V dotačních titulech získalo město miliony korun

ilustrační foto

Nabízíme přehled dotací, které  byly v roce 2017 městu schválené - v celkovém objemu 45,1 milionů korun. Přehledy hovoří o dotacích roku 2017 a také o letošních žádostech.

EÚO BD Kostelecká 17 1,3 mil. Kč

Rozšíření biokoridoru Hloučela, I. et. 1,6 mil. Kč

EÚO MŠ A. Krále 2,1 mil. Kč

EÚO MŠ Žešov 1,1 mil. Kč

CS Kostelecká I., II. et. 0,9 mil. Kč

Osvětlení přechodů Plumlovská 0,3 mil. Kč

Vybudování odborných učeben ZŠ J. Železného 15,3 mil. Kč

Zvýšení kapacity MŠ Čechovice 11,3 mil. Kč

Požární zbrojnice Vrahovice 4,5 mil. Kč

CS Žešov IV. a V. et.  6,7 mil. Kč

 

Magistrát nabízí nová pracovní místa! Na stavební úřad

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na dobu neurčitou. Jde o pozici technik - referent stavebního úřadu pro výkon agendy stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je mimo jiné a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Magistrát hledá zaměstnance na odbor dopravy

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou na pozici Vedoucí oddělení dopravy a komunikací Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. Termín pro podání přihlášky je do 24. ledna 2018.

Předpokládaný nástup: 1. březen 2018, případně dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Ing. Miroslav Nakládal, vedoucí Odboru dopravy MMPv, telefonní číslo: 582 329 800 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. (red)

 

 

Silvestrovský postřeh. Z dotazů Magistrátu

ilustrační foto army.cz

Občané Prostějova mají možnost se na Magistrát města Prostějova se svými požadavky a dotazy obracet i prostřednictvím webových stránek. V kolonce Dotazy a odpovědi se v říjnu objevil jeden, který si zcela jistě zaslouží zveřejnění. Je napsán vtipně, s grácií a nabízí i řešení. Týká se uzavírky, která v minulých měsících citelně zkomplikovala život lidem hned v několika obcích, Smržicích, Čelechovicích Kostelci na Hané i Stařechovicích. 

"S uzavřením části silnice od křižovatky u Plachého mlýna na Kostelec, kde se podle vybagrované a vyštěrkované krajnice prokazatelně pracuje, nemám nejmenší problém, ale jde mi o těch 300 metrů z Čelechovic k této křižovatce, kde kromě policie, vylepšující státní rozpočet, nedělá nikdo nic (naposled včera 24.10. jsem si to prošel). Pravda, slyšel jsem o neviditelných bombardérech, ale šlo by patrně o první nasazení neviditelných bagrů a náklaďáků v historii, nehledě k tomu, že i tak by musel být vidět nějaký výsledek jejich činnosti.

Magistrát hledá další zaměstnance. Hned dva!

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova vyhlašuje výběrová řízení na dvě pracovní pozice. Jedná se o místo referent/ka technické přípravy na odd. realizace Odboru rozvoje a investic MMPv a referent/ka předinvestiční přípravy projektů na odd. rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic MMPv.

Požadavky na pracovní pozice naleznete na www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/magistrat-hleda-zamestnance-22.html

Termín podání přihlášky je do 31. 12. 2017. (red)

 

Úprava pracovní a provozní doby magistrátu města a RIC

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova a Regionální informační centrum bude mít o svátcích upravenu pracovní dobu.

Magistrát města Prostějova bude fungovat 22. a 29. 12. 2017 do 12 hodin. Regionální informační centrum (zámek) pak bude 23.12, 30.12. a 31.12.2017  uzavřeno. (red)

 

V úterý bude jednat Rada města Prostějova

ilustrační foto

Jednání Rady města proběhne dne 5. prosince 2017. Radní mají na programu řadu bodů.

Jednat budou mimo jiné o doporučení Komise pro nákup uměleckých děl, plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, návrhu změny organizační struktury Odboru dopravy a výsledku řízení o přestupku statutárního města Prostějova proti volebnímu zákonu. (red)

 

Magistrát hledá zaměstnance. Hned dva!

ilustrační foto

Město Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní pozice. Hledá referenta Odboru územního plánování a památkové péče a referenta Odboru životního prostředí.

Magistrát hledá referenta/ku pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace OÚPPP a referenta/ku oddělení ochrany životního prostředí OŽP.

Požadavky na pracovní pozice naleznete v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na úřední desce Magistrátu města Prostějova na https://www.prostejov.eu/cs/obcan/uredni-deska-1.html

Termín podání přihlášky je do 8. 12. 2017. (red)

 

Město připravuje novou službu, takzvanou e-fakturu

ilustrační foto

Služba bude určena pro občany města, kteří jsou klienty České spořitelny. Konkrétně půjde o zasílání výzev k uhrazení místních poplatků (za komunální odpad, za psa atd.) do internetového bankovnictví občanů, včetně předvyplněného platebního příkazu. Lidé ji budou moci využívat zcela zdarma. „Bankovního pomocníka“ nabídla Česká spořitelna, a. s.

„Omezí se tak běžné problémy jako je zapomenutí data splatnosti poplatku, nedostatek času na vyplňování požadovaných údajů, či ztráta poštovní poukázky. Lidé tak budou moci přímo z domova provést avizované platby v krátkém čase,“ uvedla primátorka Alena Rašková s tím, že městu novinka přinese úsporu nákladů na tisk, obálky a doručování poštovních poukázek či zasílaných upomínek. Od novinky si primátorka slibuje zlepšení platební morálky poplatníků a snížení pohledávek města.