peníze

Magistrát nabízí nová pracovní místa! Na stavební úřad

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na dobu neurčitou. Jde o pozici technik - referent stavebního úřadu pro výkon agendy stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.

Podmínkou je mimo jiné a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Moravské divadlo hledá nového ředitele

ilustrační foto MDO

Rada města Olomouce reagovala na ukončení pětiletého funkčního období ředitele Moravského divadla Olomouc Pavla Hekely. Uzavře se v září tohoto roku.

„Proto bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele této instituce. Svým pojetím to bude stejně transparentní řízení jako při nedávném výběru nového ředitele Moravské filharmonie,“ řekl primátor Antonín Staněk.

Výběrové řízení zabezpečí externí personální firma. V odborné hodnotící komisi zasedne kromě zástupců zřizovatele, tedy statutárního města, i řada odborníků.

Magistrát hledá zaměstnance na odbor dopravy

ilustrační foto

Tajemnice Magistrátu města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou na pozici Vedoucí oddělení dopravy a komunikací Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova. Termín pro podání přihlášky je do 24. ledna 2018.

Předpokládaný nástup: 1. březen 2018, případně dle možností vybraného uchazeče.

Bližší informace o pracovním místě podá Ing. Miroslav Nakládal, vedoucí Odboru dopravy MMPv, telefonní číslo: 582 329 800 nebo Mgr. Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. (red)

 

 

Magistrát hledá další zaměstnance. Hned dva!

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova vyhlašuje výběrová řízení na dvě pracovní pozice. Jedná se o místo referent/ka technické přípravy na odd. realizace Odboru rozvoje a investic MMPv a referent/ka předinvestiční přípravy projektů na odd. rozvoje a investičních záměrů Odboru rozvoje a investic MMPv.

Požadavky na pracovní pozice naleznete na www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/magistrat-hleda-zamestnance-22.html

Termín podání přihlášky je do 31. 12. 2017. (red)

 

Poctiví nálezci odevzdali peněženky. V jedné bylo třicet pět tisíc korun!

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

V úterý 21. 11. 2017 řešili strážníci hned dva nálezce finančních prostředků. Peníze doputovaly k majitelům.

"V odpoledních hodinách kontaktoval strážníky přes linku 156 pracovník ochranky Zlaté brány s tím, že mu neznámý mladík předal peněženku, kterou našel na toaletách. Uvnitř byla finanční hotovost v hodnotě 35 000 Kč. Za nedlouho se na lince 156 dotazoval majitel, zda někdo neodevzdal peněženku s velkým obnosem peněz. Dotyčnému bylo sděleno, kde si má ztracenou věc vyzvednout," popsala první případ strážník Tereza Greplová. Druhý den se na služebnu dostavil muž a opět odevzdal nalezenou peněženku s několika tisíci.

Magistrát hledá zaměstnance. Hned dva!

ilustrační foto

Město Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na dvě pracovní pozice. Hledá referenta Odboru územního plánování a památkové péče a referenta Odboru životního prostředí.

Magistrát hledá referenta/ku pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace OÚPPP a referenta/ku oddělení ochrany životního prostředí OŽP.

Požadavky na pracovní pozice naleznete v oznámení o vyhlášení výběrového řízení na úřední desce Magistrátu města Prostějova na https://www.prostejov.eu/cs/obcan/uredni-deska-1.html

Termín podání přihlášky je do 8. 12. 2017. (red)

 

Magistrát hledá technika a referenta stavebního úřadu

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova vyhlašuje dvě výběrová řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou, a to technik a referent Stavebního úřadu.

Termín pro podání přihlášky je do 5. 11. 2017, předpokládaný nástup prosinec 2017, případně dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Jan Košťál, vedoucí Odboru stavební úřad, tel. č. 582 329 153 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, tel. 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Další volné místo na radnici! Magistrát hledá zaměstnance

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa památkář Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova. 

Termín pro podání přihlášky je do 27. 10. 2017, předpokládaný nástup prosinec 2017. Bližší informace naleznete na https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/magistrat-hleda-zamestnance-21.html. (red)

 

Magistrát hledá zaměstnance. Na přestupkové oddělení

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst REFERENT/REFERENTKA PŘESTUPKOVÉHO ODDĚLENÍ na Odboru občanských záležitostí Magistrátu města Prostějova.

Požadavky na pracovní pozici naleznete v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, které je uvedeno na https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/magistrat-hleda-zamestnance-20.html .

Termín podání přihlášky je do 24. 10. 2017, nástup leden 2018. (red)

Magistrát hledá technika stavebního úřadu

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou Technik- referent Stavebního úřadu.

Termín pro podání přihlášky je do 5. 10. 2017, předpokládaný nástup říjen 2017, případně dle možností vybraného uchazeče. Bližší informace o pracovním místě podá Jan Košťál, vedoucí Odboru stavební úřad, telefonní číslo: 582 329 153 nebo Zdeňka Bendová, personalistka MMPv, telefon: 582 329 162. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.