Po Hodech to vypukne! Revitalizace TGM začíná!

Po Hodech to vypukne! Revitalizace TGM začíná!
Foto ber
Další fotky: 
Po Hodech to vypukne! Revitalizace TGM začíná!
Po Hodech to vypukne! Revitalizace TGM začíná!

 

Rada města schválila výsledky zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby „Revitalizace náměstí T. G. Masaryka – kuželna.“ V souladu s doporučením komise pro hodnocení nabídek rozhodla zadat veřejnou zakázku společnosti Skanska, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Práce budou zahájeny po Hanáckých slavnostech.

Předpokládaná hodnota zakázky činila 25 milionů korun, Skanska nabídla cenu 19,5 milionů korun. Projekt řeší komplexní revitalizaci středové části náměstí T. G. Masaryka. Mezi stěžejní stavební práce patří rekonstrukce zádlažby se souvisejícími terénními úpravami a odvodněním. Realizací projektu dojde k nárůstu zpevněných ploch a tímto k významnému zkapacitnění pro pořádané akce. Zelené plochy budou opatřeny novou závlahou, zeleným travnatým kobercem s doplněním nových stromů a prvků zeleně. Řešené prostranství bude vybaveno modernějším a jednotným mobiliářem – lavičkami, koši na odpadky, stojany na kola a pítkem. Součástí projektu je také rekonstrukce osvětlení.

Stavební práce budou zahájeny po Prostějovských hanáckých slavnostech. „Centrální část náměstí bude zadlážděna prvky identické velikosti, jako jsou nyní, ale nové kostky mají větší hloubku pro zajištění lepší stability. Stejné prvky již byly použity při rekonstrukci chodníku za Národním domem. V prostoru takzvané malé kuželny před muzeem bude podle požadavku památkářů položena dlažba 20x20 centimetrů. Vyjednali jsme, že to nebudou kamenné kostky, lidově označované jako kočičí hlavy, ale hladká řezaná dlažba, kterou máme například v Uprkově nebo Kostelní ulici,“ vysvětlil náměstek primátora Zdeněk Fišer. (red)

Komentáře

omg

 

Poslat nový komentář