Kraj čekají největší opravy silnic, řidiči musí počítat s uzavírkami

Kraj čekají největší opravy silnic, řidiči musí počítat s uzavírkami
ilustrační foto Ol. kraj

 

Olomoucký kraj letos investuje do oprav svých silnic 1,17 miliard korun, to je dosud nejvíc. Kraj vlastní 3 095 kilometrů silnic II. a III. tříd, což je 87 procent komunikací na jeho území. V současné době má hejtmanství připraveno 59 projektů, které jsou zaměřeny především na opravy povrchu a na rekonstrukce silnic a mostů. Týkají se i Prostějovska.

„Hlavním kritériem při plánování seznamu navržených silnic k opravě byl jejich havarijní stav, význam, zatížení komunikace nebo hluk v zastavěných částech obcí,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil. Na Prostějovsku se opravy spojené s uzavírkami budou týkat komunikací mezi Kralicemi a Čechůvkami, Hrochovem a Holubicemi, Výšovic, Brodku u Prostějova, Olšan u Prostějova, Otinovsi, Nivy, Prostějova a Konice.  Všechny projekty musí kraj dokončit v letošním roce. K těmto investičním akcím přibudou také rekonstrukce a opravy, které má v plánu Ředitelství silnic a dálnic ČR nebo Správa železniční dopravní cesty. ŘSD do státní silniční sítě na území Olomouckého kraje investuje zhruba 1,14 miliard korun, připraveno má 20 akcí. SŽDC letos na železnici zrealizuje 8 projektů za více než 1,5 mld. korun. Značný dopad na dopravu bude mít i výstavba kanalizace ve zhruba 40 městech a obcích v regionu. První rekonstrukce začínají již v měsíci březnu. Hejtmanství bude postupně všechny letošní plánované opravy silnic zveřejňovat na webových stránkách kraje www.kr-olomoucky.cz na titulní straně v červené části „Nepřehlédněte“. Informace budou pravidelně aktualizovány a doplňovány o termíny uzavírek a objízdných tras. Doplňující informace: Celkové náklady na opravy silnic II. a III. tříd: 1 mld. 174 mil. Kč. Regionální operační program: 808 mil. Kč. Jedná se o 23 akcí – 4 akce zahájené v loňském roce a 19 projektů v letošním roce. Státní fond dopravní infrastruktury: dotace 280 mil. Kč, celkem 19 projektů. Opravy Správy silnic Olomouckého kraje: 86 mil. Kč, 17 akcí. (red)

Poslat nový komentář