Speciálové si připomněli významný den útvaru

Speciálové si připomněli významný den útvaru
Foto 601. skss
Další fotky: 
Speciálové si připomněli významný den útvaru
Speciálové si připomněli významný den útvaru

V minulých dnech si příslušníci 601. skupiny speciálních sil připomenuli konec II. světové války, ukončení další rotace Úkolového uskupení Speciálních sil Afghánistán a Významný den útvaru.

V úvodu nástupu byl Den vítězství uctěn přečtením rozkazu ministra obrany. Po úvodním projevu velitele proběhlo udělení rezortních vyznamenání za plnění úkolů v zahraniční operaci, jejíž hlavním úkolem je již šestým rokem ochrana Zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu.

Další z připomínaných událostí tohoto slavnostního nástupu byl i Významný den útvaru. Tím je 9. květen 2002, kdy byl 601. skss propůjčen prezidentem republiky bojový prapor. Také při letošním výročí bylo uděleno několik pamětních odznaků příslušníkům 601. skss, za výtečné plnění úkolů ve prospěch Speciálních sil. Tento rok byly také uděleny dva pamětní odznaky 4. stupně - za mimořádné zásluhy. Jeden z odznaků byl udělen příslušníkovi aktivních záloh za dlouholetou podporu při propagaci 601.skss cestou vzdělávacích, osvětových a náborových projektů českých speciálních sil. Druhý pamětní odznak 4. stupně byl udělen fyzioterapeutovi Mgr. Michaelu Polákovi za dlouhodobou podporu a nadstandardní přístup k zajištění obnovy bojeschopnosti příslušníků 601. skss.

Plukovník Franta ve svém projevu především poděkoval svým podřízeným za jejich práci, jejich rodinám za zázemí a podporu všech příslušníků a popřál všem hodně sil do další činnosti při plnění služebních povinností. Jeden ze závěrečných projevů pak patřil veliteli mise, která se vrátila z Kábulu.

Slavnostní nástup jednotky byl zakončen položením kytic u pietního místa útvaru a vzpomínkou na kamarády, kteří zahynuli při plnění služebních úkolů.

Příslušníci 601. skss přejí hodně štěstí všem kamarádům, kteří v současnosti plní úkoly mimo území ČR. (red)

Poslat nový komentář