Jak bude vypadat Galerie Prostějov na místě dnešního Společenského domu?

Jak bude vypadat Galerie Prostějov na místě dnešního Společenského domu?
Pohled z Komenského ulice
Další fotky: 
Jak bude vypadat Galerie Prostějov na místě dnešního Společenského domu?
Jak bude vypadat Galerie Prostějov na místě dnešního Společenského domu?
Jak bude vypadat Galerie Prostějov na místě dnešního Společenského domu?
Zasazení objektů Galerie Prostějov v mapě se zaznačením dopravního napojení

Město Prostějov zveřejnilo architektonickou studii Galerie Prostějov, obchodního centra, které má vzniknout na místě dnešního Společenského domu. Architektonický návrh, který pro investora, společnost Manthellan, vytvořila renomovaná britská firma Benoy Ltd. v čele s hlavním architektem Robertem C. Bishopem, počítá s pětipodlažním řešením. 

Jedním z cílů výstavby Galerie Prostějov, na který investor, architekt i projektant kladou velký důraz, je projekt "v lidském měřítku." Navrhované objekty mají  ambici být moderními stavbami plně odpovídající funkci nákupní galerie s širokou škálou obchodů a služeb, ale přesto respektující měřítko města a citlivě navazující na okolní zástavbu.

Pod úrovní ulice budou dva suterény, nejníže bude parkoviště pro 350 vozidel, nad ním okružní obchodní pasáž a supermarket. 

Přízemí bude bezprostředně navazovat na okolní terén a je rozděleno na dva základní bloky: severní mezi ulicemi Křížkovského a Komenského, kde je navržena pasáž propojující vchod do budovy směrem od kostela Povýšení svatého kříže s východem v ulici Komenského. Pasáž se uvnitř rozpojuje a opět spojuje, aby obsloužila celý půdorys budovy. Kolem pasáže jsou umístěny jednotlivé komerční plochy, které budou využity pro obchod a drobné služby. V jižním bloku je pak při ulici Komenského navržena variabilní/dělitelná obchodní plocha se vstupy přímo z ulice. V části jižního bloku přilehlé k ulici Wolkerova bude vjezd pro návštěvníky galerie nebo centra města do podzemní garáže a zásobování. Další podružný zásobovací dvůr je navržen v severovýchodním rohu budovy přístupný z ul. Křížkovského.

První patro využívá pouze severní blok území, jsou zde umístěny další obchodní plochy kolem okružní pasáže vč. souvisejících prvků podobně jako v předchozích podlažích a navíc zde jsou navrženy restaurace, občerstvení a jiné prostory pro oddech a odpočinek (dětský koutek), jednak v místě nad hlavním severozápadním vstupem s výhledem na kostel a centrum města a jinak nad jižním vstupem od ul. Komenského. Z tohoto podlaží bude samostatný vstup do druhého patra, kde budou umístěny kanceláře správy centra.

(red)

Komentáře

Já to nechápu. A co tedy bude místo Prioru? Další obchodní centrum?

Poslat nový komentář