Město hledá majitele odtažených vraků. Hned dvou

Město hledá majitele odtažených vraků. Hned dvou
Foto Magistrát města Prostějova
Další fotky: 
Město hledá majitele odtažených vraků. Hned dvou

Statutární město Prostějov, zastoupené Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova, informuje provozovatele dvou vozidel o jejich odstranění.

Jde o vozidlo tovární značky DACIA LOGAN, RZ 3M7 2968, bílé barvy, které bylo odstraněno 03.01.2023 v 09:25 hodin z pozemní komunikace na ulici Žeranovská v Prostějově, před bytovým domem. V druhém případě jde o vůz značky Škoda Octavia, modré barvy, RZ: 3M4 9249. Vozidlo bylo 03.01.2023 v 10:15 hodin odstraněno z pozemní komunikace na ulici Brandlova v Prostějově.

„Oba vozy jsou odstaveny na ploše v areálu společnosti PV Recyklace s.r.o. na adrese Prostějov, Vrahovická 4720/52, který provozuje uvedená společnost. Vozidlo bude na uvedené ploše odstaveno a provozovatelům vozidla vydáno do uplynutí 3 měsíců ode dne doručení tohoto oznámení, a to v provozní době areálu, tj. v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod,“ uvedla Alexandra Klimková z Odboru správy a údržby majetku.

Provozovatel vozidla musí prokázat své oprávnění k převzetí vozidla (technický průkaz, platný občanský průkaz, popř. plnou moc) a předložit doklad o zaplacení nákladů na odtah a odstavení vozidla Statutárnímu městu Prostějovu. Náklady na odstranění vozidla činí 2.420 Kč, a náklady na odstavení vozidla činí 1,50 Kč/den. Uvedené náklady lze uhradit na pokladně Finančního odboru Magistrátu města Prostějova nebo převodem na účet Statutárního města Prostějova vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Prostějov, č.ú.: 19-1505517309/0800, variabilní symbol: 9011000012.

„Za tímto účelem jako provozovatel vozidla kontaktujte příslušného pracovníka Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova – Petra Poláka, tel. 582 329 558, e-mail: petr.polak@prostejov.eu,“ doplnila Klimková. (ber)

Poslat nový komentář