Odstraňování vozidel s propadlou STK bude pokračovat

Odstraňování vozidel s propadlou STK bude pokračovat
ilustrační foto Magistrát města Prostějova

Za poslední rok a půl z ulic města zmizela spousta vozidel s neplatnou technickou kontrolou a vozidel, která vykazovala znaky autovraků. Jejich odstraňování bude i nadále pokračovat!

Odbor správy a údržby majetku města řešil spolu s městskou policií celkem 152 takto odstavených vozidel. Po zaslání výzev provozovatelům vozidel byla většina z nich buď jejich majiteli odstraněna, případně byla vozidla odstavena mimo pozemní komunikace na odstavné parkoviště.

„Část vozidel bez platné technické kontroly však stále jejich provozovatelé nechávají na pozemních komunikacích, čímž se vystavují možnosti jak finančního postihu, tak případnému odstranění vozidla z těchto komunikací,“ informuje náměstek primátora pro komunální oblast Jiří Pospíšil.

Statutární město Prostějov proto znovu upozorňuje občany, jejichž vozidla jsou bez platné technické kontroly odstavena na pozemních komunikacích, případně pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, aby zajistili provedení technické kontroly, případně tato vozidla odstavili mimo tyto pozemní komunikace a pozemky. Zároveň upozorňujeme provozovatele vozidel, aby neodstavovali svá vozidla na pozemní komunikace a pozemky v majetku Statutárního města Prostějova bez platné technické kontroly a předešli tím možnému finančnímu postihu. (red)

Poslat nový komentář