Micra překážela ve Finské. Odtáhli ji

Micra překážela ve Finské. Odtáhli ji
Foto Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov zastoupené Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova oznamuje provozovateli silničního vozidla tovární značky Nissan Micra, stříbrné barvy, RZ: LDE52VEH, odstranění uvedeného vozidla, z pozemní komunikace na ulici Finská v Prostějově, před domem or. č. 9, a jeho odstavení na ploše v areálu společnosti PV-Recyklace s.r.o. na adrese Prostějov, Vrahovická 4720/52, který provozuje uvedená společnost.

Vozidlo bude na uvedené ploše odstaveno a provozovateli vozidla vydáno do uplynutí 3 měsíců ode dne doručení tohoto oznámení, a to v provozní době areálu, tj. v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod. Provozovatel vozidla musí prokázat své oprávnění k převzetí vozidla (technický průkaz, platný občanský průkaz, popř. plnou moc) a předložit doklad o zaplacení nákladů na odtah a odstavení vozidla Statutárnímu městu Prostějovu. „Náklady na odstranění a odstavení vozidla nese jeho provozovatel a je nutné je uhradit před vydáním odstaveného vozidla. Náklady na odstranění vozidla činí 1.815 Kč, a náklady na odstavení vozidla činí 1,50 Kč/den,“ upozornila vedoucí Odboru správy a údržby majetku města Alexandra Klimková.

Podle jejích slov byl vůz s propadlou STK odstaven na komunikaci, patřící městu, déle než 6 měsíců. „Provozovatel byl vyzván k nápravě výzvou zveřejněnou 15. února 2023 na úřední desce statutárního města Prostějova. Vozidlo ale neodstranil, ani nesjednal nápravu. Proto byl vůz 7. června 2023 odstraněn a odstaven v areálu společnosti PV-Recyklace s.r.o,“ dodala Klimková.

Provozovatel vozidla je povinen si vozidlo vyzvednout ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení tohoto oznámení. Náklady na odstranění a odstavení vozidla nese jeho provozovatel. Nevyzvedne-li si provozovatel vozidlo do 3 měsíců od doručení tohoto oznámení, vůz půjde do dražby. (red)

Poslat nový komentář