Rozšíření botanické zahrady finišuje

Rozšíření botanické zahrady finišuje
Foto ber
Další fotky: 
Rozšíření botanické zahrady finišuje
Rozšíření botanické zahrady finišuje
Rozšíření botanické zahrady finišuje
Rozšíření botanické zahrady finišuje
Rozšíření botanické zahrady finišuje
Rozšíření botanické zahrady finišuje
Rozšíření botanické zahrady finišuje

 

V těchto dnech vrcholí stavební práce na rozšiřování Botanické zahrady Petra Albrechta v Prostějově. Její rozloha se zvýší o více než třetinu.

„Při odstraňování náletových dřevin na pozemcích, na kterých je botanická zahrada rozšiřována, se zjistilo, že musí být kompletně vytěženo podloží, které vykazovalo značnou příměs odpadového materiálu, vápenné jámy, cihelnou drť, beton a podobně. Jedná se s největší pravděpodobností o pozůstatek odpadu, který sem byl vyvezen při stavbě jezdeckých kasáren. Výsadby na stávajících navážkách by neskýtaly záruku růstu pro nové dřeviny,“ uvedl Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Veškerý tento materiál musí být odvezen na skládku a nahrazen vhodnou zeminou. Navíc došlo v průběhu letošní zimy k pádu stávajícího zděného oplocení na jižní straně mezi botanickou a farskou zahradou, které musí být rekonstruováno. „Tyto vícepráce si vyžádají navýšení ceny díla, jsou přesně specifikovány v předloženém a redukovaném soupisu prací a činí 370 tisíc korun,“ dodal Fišer. Rada města doporučila na poslední schůzi Zastupitelstvu schválit v této výši rozpočtové opatření.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby loni zvítězila firma Stavby Krejčí, která předložila nejvýhodnější nabídku 3,616.144 Kč. V minulém roce bylo v rámci rozšíření Botanické zahrady Petra Albrechta podle plánu profinancováno 1,388.194 Kč, pro letošek je v rozpočtu města schválena na dokončení této investiční akce částka 2,280.000 Kč zahrnující stavební a archeologický dozor s cenou 50.000 Kč, který byl sjednán v souladu s podmínkami přidělení dotace. Město totiž získalo na rozšíření zahrady příslib dotace z Operačního programu Životního prostředí ve výši jednoho milionu korun. (red)

Poslat nový komentář