Za odpady zaplatíme víc. Odklepli to zastupitelé

Za odpady zaplatíme víc. Odklepli to zastupitelé
Ilustrační foto ber

Důvodem je rostoucí objem odpadů v Prostějově a vzrůstající náklady na jeho svoz a likvidaci. Změnu výše poplatků na komunální odpad odsouhlasili na svém úterním jednání prostějovští zastupitelé.

„Poplatky jsme doposud občanům nezvedali, což je bohužel nutné změnit,“ potvrdil náměstek primátora pro resort komunálních služeb Jiří Pospíšil.   Podle schválené novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 1. ledna 2023, se poplatky navýší. „Sazba je stanovena ve výši 792 korun. Poplatníci, kteří v příslušném roce dovrší 65 let věku, budou nově platit částku 600 korun, tj. s úlevou ve výši 192 Kč. Od platby budou dále nově zcela osvobozeny osoby, které v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku, z důvodu ulehčení finančních nákladů seniorům a dále i z důvodu složité administrace v případě, že je osoba například umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,“ okomentoval změnu náměstek Pospíšil.

Předpokládané náklady za systém likvidace odpadů na rok 2023 jsou kalkulovány ve výši zhruba 68 milionů korun, předpokládané příjmy do rozpočtu z poplatku za odpady pak ve výši 31, 8 milionu korun. Město i přes navýšení poplatku bude v roce 2023 doplácet částku cca 36 milionu korun. (ber)

Poslat nový komentář