Podpořme hlasováním IRIS! Ceny za přínos v oblasti životního prostředí Olomouckého kraje jdou do finále

Podpořme hlasováním IRIS! Ceny za přínos v oblasti životního prostředí Olomouckého kraje jdou do finále
Foto MMP

Vítěze jednotlivých kategorií vybere porota. O ceně veřejnosti mohou rozhodnout přímo sami lidé, a to prostřednictvím webových stránek CENYKRAJE.CZ. Hlasování právě začalo a bude probíhat až do 22. srpna. Zapojit se může opravdu každý. Také město Prostějov má své „nominované želízko“ v ohni. Jde zrekonstruovanou budovu EKOCENTRA IRIS.

„Zaslali jsme tuto nominaci, protože považujeme budovu za ekologicky povedenou se všemi atributy dneška! Je logické, že organizace zabývající se touto problematikou bude sídlit právě v budově, která má prvky modrozelené infrastruktury,“ uvedla s úsměvem prostějovská náměstkyně primátora Milada Sokolová a doplnila další potřebné informace ke stavbě, která vznikla na místě původního objektu. Ten byl právě kvůli svému nevyhovujícímu technickému stavu zbourán.

„Budova Ekoncentra IRIS slouží pro regionální sdružení Iris, které se zabývá především ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou v oblasti ekologie, ochrany přírody a krajiny. A jaké jsou zmíněné prvky modrozelené infrastruktury? Část střechy je zelená – porostlá extenzivní zelení, na další části jsou instalovány fotovoltaické panely. Splašková voda je zaústěna do čističky odpadních vod a po přečištění je vedena do retenční nádrže, kde se bude - přímo v objektu - speciální technologií přečišťovat. Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy. Retenční nádrž je vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku.“

Veřejnost může vybírat z celkem dvaadvaceti nominovaných osob nebo projektů.

Olomoucký kraj každoročně vyhlašuje Ceny za přínos v oblasti životního prostředí. Ovzduší, vodní zdroje, příroda a krajina - to jsou nedílné součásti životního prostředí, které nás obklopují, a o které bychom měli s láskou pečovat. I proto kraj oceňuje a zviditelňuje ty, kterým na stavu životního prostředí záleží. (red)

Poslat nový komentář