Ceny Olomouckého kraje za životní prostředí rozdány. Mezi finalisty náměstek a IRIS

Ceny Olomouckého kraje za životní prostředí rozdány. Mezi finalisty náměstek a IRIS
Foto MMP

Prostějov měl v soutěži hned dva finalisty. Konkrétně prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila a rekonstruovaný objekt Ekocentra IRIS (obě nominace v oblasti Ceny veřejnosti).

Jiří Pospíšil byl nominován za dlouhodobé řešení problematiky nakládání s komunálními odpady. Aktivně vystupuje při řešení této problematiky, za jeho působení se podařilo založit Spolek Odpady Olomouckého kraje, do nějž se podařilo zapojit obce, které představují většinu obyvatel Olomouckého kraje. 

Druhým prostějovským finalistou je nedávno zrekonstruovaná budova Ekocentra IRIS na Husově náměstí. Jde v podstatě o novou stavbu na místě původního objektu, který byl z důvodu nevyhovujícího technického stavu zbourán. Nový objekt obsahuje prvky modrozelené infrastruktury. Část střechy je zelená, na další části jsou instalovány fotovoltaické panely. Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací rýhy. Nádrž je vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku.

„Jsme nesmírně rádi, že se můžeme pochlubit dvěma prostějovskými finalisty v oblasti životního prostředí. Ocenění jsme si s kolegou Jiřím Pospíšilem převzali v krásném a pro tuto akci více než příhodném prostředí – v budově Lesnické školy v Hranicích. Věříme, že v oblasti životního prostředí budeme jako město Prostějov i v dalších letech na tyto počiny navazovat a rozvíjet je,“ říká náměstkyně pro životní prostředí Milada Sokolová. (red)

Poslat nový komentář