Na vydání pasu jsem čekal čtyři hodiny, stěžuje si obyvatel města

Na vydání pasu jsem čekal čtyři hodiny, stěžuje si obyvatel města
ilustrační foto iprostejov.cz

 

Na webu města se objevilo několik stížností, týkajících se nefunkčnosti odboru občanských záležitostí, oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů na úseku výdeje vyhotovených dokladů. Jeden ze stěžovatelů připomíná, že na vydání pasu čekal dlouhé čtyři hodiny. Primátor Miroslav Pišťák slibuje nápravu.

„Situace na oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů je v současné době náročná a těžko zvladatelná jak pro občany, kteří potřebují služby tohoto oddělení, tak i pro zaměstnance v oddělení. Tato situace není způsobena naším úřadem nebo městem Prostějovem. Na vysvětlení tohoto tvrzení uvádím, že počet pracovišť pro pořizování žádostí o vydání nových občanských průkazů a cestovních dokladů a jejích následné předání určilo již v roce 2006 Ministerstvo vnitra České republiky podle počtu obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností a na konci roku 2011 před přechodem na výrobu elektronických občanských průkazů tento počet znovu potvrdilo. Obdobné situace vznikají i v jiných městech, jedná se tedy o systémový problém, nikoliv o neschopnost vedoucích zaměstnanců tohoto oddělení nebo odboru. K situaci na pracovišti v době Vaší návštěvy uvádím, že se jedná o pracoviště, kde úředníci musí mít zvláštní odbornou způsobilost na úseku evidence obyvatel občanských průkazů a cestovních dokladů a přístupové karty do systému pro pořizování žádostí. Pracují s osobními údaji občanů našeho správního obvodu. V případě nemoci či jakékoliv jiné nepřítomnosti zaměstnance není možné ho ihned nahradit. Ve své stížnosti uvádíte, že jste se dostavil na úřad v 10 hodin a ve Vaší záležitosti bylo před vámi 29 osob. V tu dobu byly obsazeny tři přepážky. V 11.10 hodin byla fronta z výdejového pracoviště sloučena s frontou na podání žádostí a hlášení ztrát dokladů a výdejové pracoviště přestalo obsluhovat a Vy jste musel čekat na vyzvednutí svého vyhotoveného dokladu celkem 4 hodiny. Pro vysvětlení uvádím, že v době mezi 11-13 hodinou jsou zaměstnanci povinni čerpat přestávku na jídlo a oddech tak, jak ukládá zákoník práce, a to nejméně v rozsahu 30 min. Zaměstnavatel má povinnost umožnit čerpání této přestávky a zaměstnanec je povinen ji vyčerpat. Jinak by docházelo k porušování zákoníku práce. K přerušení činnosti na oddělení nedošlo, neboť i nadále byla zajištěna obsluha dvou fotokabin. Došlo k tomu, že před Vaše pořadové číslo vydané vyvolávacím systémem v 10 hodin byla zařazena všechna pořadová čísla, která byla vydána před desátou hodinou a úředníkům byla vyvolávacím systémem nabízena dle času, kdy občan lístek s pořadím tiskl bez ohledu na to, kterou činnost občan zvolil. Je mi líto, že Vám nemohu dát jinou odpověď, neboť situace na oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů je v současné době téměř kritická zejména pro zaměstnance v oddělení, kteří jsou takovým situacím vystaveni každý pracovní den. Situace na oddělení registru obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů je limitována stanoveným počtem pracovišť pro pořizování žádostí o občanské průkazy a cestovní doklady. V současné době připravujeme opatření, která by tento stav mohla alespoň částečně zlepšit,“ slibuje primátor. (ber)

Poslat nový komentář