Olomoucký kraj podpoří rozvoj sociálních služeb

Azylové centrum v Určické ulici je důležitou součástí sociálních služeb Prostějo
Azylové centrum v Určické ulici je důležitou součástí sociálních služeb Prostějova.

V květnu zahájil Olomoucký kraj projekt na podporu rozvoje sociálních služeb zaměřený na komunitní plánování. Jeho celkové náklady 8 milionů korun pokrývá z větší části dotace z Evropského sociálního fondu a dorovnává je státní rozpočet. Na spolufinancování se podílí Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt se zaměří na podporu a rozvoj plánování sociálních služeb komunitní formou. Umožní mimo jiné vydat aktualizovaný Katalog poskytovatelů sociálních služeb a uspořádat odborné workshopy a konference. Podstatou projektu je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se dle potřeb těch, kteří je využívají a potřebují. Klade si za cíl zamezit sociálnímu vyloučení ohrožených osob i skupin obyvatel pomocí stávajících dostupných sociálních služeb a posílit tak sociální soudržnost komunity v kraji. Z předešlého projektu má kraj již účinné nástroje a umí je efektivně využívat. Projekt významně a přímo navazuje na priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011-2014 a na aktivity projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který kraj realizoval v letech 2010 a 2011. Jeho ukončení se plánuje ke 30. dubnu 2014.

Plánování rozvoje sociálních služeb se věnuje rovněž Statutární město Prostějov, které je partnerem projektu „Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově“. V současné době probíhá realizační fáze pro období let 2010 - 2013, její naplňování a vyhodnocování naplánovaných cílů a opatření. Po celou dobu projektu probíhá informační kampaň - v měsíci květnu byly občané města informování o projektu prostřednictvím Radničních listů, v červnu proběhlo veřejné setkání Fórum Zdravého města Prostějov. Veškeré bližší informace jsou dostupné na webu statutárního města Prostějov, www.prostejov.eu, odkaz komunitní plánování sociálních služeb.       

(red)

Poslat nový komentář