Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2016 je schválen

Plán oprav chodníků v Prostějově v roce 2016  je schválen
ilustrační foto MMP

Rada města Prostějova schválila plán oprav na rok 2016. V rozpočtu jsou vyčleněny tři miliony korun na provedení celoplošných oprav chodníků, které nejsou vázány na stávající smlouvu se společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o.

„V průběhu měsíce února jsme zaměřili skutečné plochy jednotlivých chodníků pro stanovení předběžné ceny opravy. Předkládáme tabulku, v níž máme uveden seznam chodníků navrhovaných k provedení celoplošné opravy povrchu, včetně jejich plochy a předpokládané ceny. Seznam obsahuje také chodníky, kde byla v loňském roce poradou vedení Magistrátu města Prostějova schválena jejich oprava na základě žádostí bytových družstev nebo společenství vlastníků,“ vysvětlil náměstek primátorky Jiří Pospíšil.

 

ulice

upřesnění úseku chodníku

celková plocha (m 2)

předpokládaná cena v Kč s DPH

C. Boudy

podél domu č. 27-33 včetně vchodů

170

220 000

Hvězda

obě strany

577

577 000

K. Svolinského

podél domů č. 3-5

325

400 000

Lidická

od ul. Studentská po ul. Dobrovského

540

610 000

Komenského

od č. 25 po ul. Na Spojce (k CMG)

223

223 000

Krokova, Rumunská, Žeranovská

podél bytovky č. 26-28, ul. Rumunská směrem na ul. Žeranovská – propojení ulic

580

670 000

Moravská

podél domu č. 13-16 včetně hlavních vchodů do domu a dále k obchodu

270

300 000

                                                                                                         Celkem:                  3 000 000 Kč

 

Na celoplošnou opravu výše uvedených chodníků odbor správy a údržby majetku města připravuje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s použití elektronické aukce.

„Předpokládáme, že výsledkem elektronické aukce bude výrazná úspora nákladů tak, jako v minulých letech, kdy se průměrná cena za celoplošnou opravu chodníku pohybovala okolo zhruba 750 – 850 korun za metr čtverečný, včetně DPH,“ upřesnil Pospíšil.

Další peníze půjdou na opravu dláždění chodníků. Podle platné smlouvy se společností .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. je na tyto opravy rozpočtováno 4,4 milionu korun, včetně DPH. Tyto finance budou v průběhu roku čerpány postupně především k lokálním opravám chodníků na území celého města a také k celoplošným opravám nejhorších úseků chodníků ve městě.

 

Plán oprav chodníků zahrnuje lokality jak v centrální části města, tak i v místních částech.

V centru města budou pokračovat celoplošné opravy chodníku po okraji památkové zóny v ulici Komenského před Cyrilometodějským gymnáziem, základní a mateřskou školou v Prostějově a v ulici Palackého. Jedná se o velmi frekventované chodníky ke školám, kde stávající stará dlažba formátu 30x30 centimetrů je ve špatném stavu.

Seznam navrhovaných chodníků byl konzultován mimo jiné i se správci inženýrských sítí VaK, RWE, E.ON a podobně tak, aby nedošlo k opravě chodníku v lokalitě, kde je plánovaná investiční akce, případně výkopové práce správců inženýrských sítí. (red)

Komentáře

Nač plánuje magistrát opravy chodníků, když Hnutí PéVéčko před volbami ve svém volebním programu slíbilo, že oni (PéVéčko) vybudují chodníky o ploše větší jako 6 fotbalových hřišť. Tak jsem se těšil, že uvidím Pospíšila a Hemerkovou konečně dělat něco užitečného. Mohli třeba hrabat zeminu pod dlaždice, hrabat umí skvěle!!

Poslat nový komentář