Příprava další etapy cyklostezky v Žešově pokračuje

Příprava další etapy cyklostezky v Žešově pokračuje
ilustrační foto archiv, ber

 

Rada města na své poslední schůzi doporučila zastupitelstvu schválit výkup částí pozemků pro realizaci další etapy výstavby cyklostezky v lokalitě místní části Žešov. Brzdí ji jediný majitel dvou pozemků. Církev to ale není.

Nové dvě etapy řeší výstavbu cyklostezky od odbočky silnice II/433 (v blízkosti hřbitova u Žešova) směrem do místní části Žešov (V. etapa) a rovněž podél silnice II/433 směrem na Výšovice (IV. etapa). „Podařilo se nám dosáhnout dohody ohledně osmi výkupů částí pozemků za cenu 300 Kč/m2. Výkup zbývajících dvou pozemků ve vlastnictví jednoho majitele není dosud vyřešen s tím, že s vlastníkem těchto pozemků se dále budeme snažit jednat, i když bylo z jeho strany sděleno, že zcela zásadně nesouhlasí se snížením kupní ceny, o tomto snížení dál nechce jednat a odmítá se proto dostavit na navržené jednání,“ uvedl Jiří Pospíšil, náměstek primátora. Podle jeho slov může ale nenasytný majitel splakat nad výdělkem. „Máme i druhou variantu, která se zmíněným pozemkům zcela vyhne. Není to problém,“ dodal Pospíšil. Před časem diskutovaný prodej církevních pozemků je podle primátora Miroslava Pišťáka vyřešen. „Generální vikář mi písemně přislíbil, že s odkupem nebudou problémy. Slovu dostál,“ sdělil Pišťák.

Návrhy smluv jsou již připraveny, čekají jen na schválení zastupitelstvem. (ber)  

Komentáře

Pan Pospíšil, to je počtář ! Proč by měl ten majitel splakat nad výdělkem? Zůstanou mu pozemky, za které je mu nabídnuta pro něho nepřijatelná cena. Nespláče, ale radostí poskočí, nebude PRODĚLÁVAT!Vydělal by pouze v tom případě, že by za pozemky dostal svoji cenu. Jak říkali staří Čechové:"Ševče, drž se svého kopyta!" Umíš dobře gramaťyku? Ták vopravuj zešiti a Davej deckům ďyktati! 

Co brání, abyste se hned začali dělat na druhé variantě? 

Poslat nový komentář