Dotace SFDI na další dvě etapy výstavby cyklostezky do Žešova

Dotace SFDI na další dvě etapy výstavby cyklostezky do Žešova
ilustrační foto MMP

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil příspěvkové programy pro rok 2016. Obce mohou mimo jiné žádat o příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek. Město Prostějov hodlá využít této možnosti a požádá o dotaci na další dvě etapy výstavby cyklostezky do Žešova. Rozhodla o tom poslední rada města.

„Výše dotace činí maximálně pětaosmdesát procent celkových uznatelných nákladů akce a podmínkou je její realizace v roce 2016. Termín pro podávání žádostí je do 20. ledna 2016,“ uvedl radní Jaroslav Šlambor. Druhá etapa cyklistické stezky navazuje na již realizovanou první etapu v úseku od začátku zahrádkářské kolonie k výjezdu z čerpací stanice o délce cca 321 m. Tato etapa je stavebně povolena. Předpokládané náklady etapy činí 2,3 mil. Kč. Předmětem třetí etapy je úsek od výjezdu z čerpací stanice po odbočení do místní části Žešov. Délka činí cca 734 m. Na tuto etapu je vydáno územní rozhodnutí, které nabývá právní moci. Poté bude zažádáno o stavební povolení. Předpokládané náklady činí 6,6 mil. Kč. (red)

Poslat nový komentář