Město Prostějov a Sportcentrum pořádají „Podzimky“. Přihlaste děti!

Město Prostějov a Sportcentrum pořádají „Podzimky“. Přihlaste děti!
ilustrační foto plakát

Statutární město Prostějov ve spolupráci se Sportcentrem – domem dětí a mládeže Prostějov pořádá ve dnech 26. 10. 2022 – 27. 10. 2022 mimořádnou dvoudenní prázdninovou podzimní akci v rámci „Projektů prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2022“.

„Akce je určena dětem ve věku 9 – 15 let, její program bude nabízet nejen zábavné, kreativní a pohybové aktivity, ale ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Magistrátu města Prostějova, Městskou policií Prostějov a Policií ČR bude také zaměřen právě na prevenci kriminality a sociálně patologické jevy. Dětem se se svým programem představí i Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově“ říká Alena Rašková, náměstkyně primátora.

Akce je dvoudenní, tedy i s jednou nocí strávenou v prostorách Sportcentra – DDM Prostějov, na ul. Vápenice 9. Bližší informace lze získat a přihlášky podávat od 3. 10. 2022 na www.sportcentrumddm.cz. Případně je možné se obracet na vedoucí akce Zdeňku Ševčíkovou, tel. 739 243 166. (red)

Poslat nový komentář