PODZIMKY přinesly zábavu i poučení

PODZIMKY přinesly zábavu i poučení
Foto Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov ve spolupráci se Sportcentrem – domem dětí a mládeže Prostějov uspořádalo ve dnech 26. 10. 2022 – 27. 10. 2022 mimořádnou dvoudenní prázdninovou podzimní akci pro děti v rámci „Projektů prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2022“.

Akce byla svým programem zaměřena a zábavnou formou zacílena především na prevenci kriminality. Děti si ale užily i pohyb, kreativní vyrábění, večerní halloweenskou stezku, navštívily radniční věž i laser arénu. První den dopoledne pro ně byl zajištěn program u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, odpoledne se se svým programem dětem představilo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově Společnost Podané ruce, o. p. s.. Druhý den byl vyplněn programem Městské policie Prostějov a Policie ČR, Územní odbor Prostějov.

V rámci tohoto programu přišli děti pozdravit i náměstkyně primátora pro sociální oblast Marcela Župková, náměstek primátora pro resort školství a sportu Miloš Sklenka a ředitel Sportcentra DDM Jan Zatloukal.

O tuto dvoudenní akci připravenou a pořádanou Odborem sociálních věcí, oddělením sociální prevence Magistrátu města Prostějova a Sportcentrem – Domem dětí a mládeže Prostějov byl velký zájem, který nebylo z kapacitních důvodů možné zcela pokrýt. Pětadvacet dětí si užilo zajímavě a smysluplně strávený volný čas a podle dětských reakcí by podobné aktivity přivítaly častěji. (red)

Poslat nový komentář