Dotační finance budou pomáhat ve školství a sportu

Dotační finance budou pomáhat ve školství a sportu
ilustrační foto

Zastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních ohledně poskytnutí dotace z rozpočtu města Prostějova na letošní rok na vzdělávání, a to ve výši téměř 260 tisíc korun.

Peníze mají primárně sloužit pro materiálně-technické zabezpečení akcí, dopravu a ubytování, propagaci, poplatek OSA, obrazový a zvukový záznam, pronájmy. Pomáhat budou mimo jiné při platbách za kancelářské potřeby pro přípravu studijních a pracovních materiálů, zdravotnický materiál, úhradu provozních nákladů a podobně.

Letošní dotace podpoří také oblast sportu. V rámci návrhu letošního rozpočtu byly schváleny finance pro Program na podporu jednorázových sportovních akcí ve výši 3 miliony korun. „Pro dotační titul 1 s názvem Podpora jednorázových sportovních akcí se spoluúčastí žadatele, byla alokována celková částka ve výši 2 miliony korun a ve stanoveném termínu jsme přijali celkem 11 žádostí. Vzhledem k mimořádnému opatření vlády při nákaze Covid-19 byly úplně zrušeny tři akce a tři akce byly přesunuty na pozdější termín,“ informoval náměstek primátora Jan Krchňavý a přidal informaci, že dále radní na svém posledním jednání odsouhlasili poskytnutí dotací žadatelům v Programu na podporu jednorázových sportovních akcí v dotačním titulu 2 s názvem Podpora jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele.

„Zde byla alokována celková částka ve výši 1 milion korun. Ve stanoveném termínu bylo přijato celkem 29 žádostí. Vzhledem k mimořádnému opatření vlády ohledně nákazy koronavirem byly úplně zrušeny tři akce a pět akcí bylo přesunuto na pozdější termín,“ uzavřel Krchňavý. (red)

Poslat nový komentář