Do sociální oblasti půjdou dotační statisíce

Do sociální oblasti půjdou dotační statisíce
ilustrační foto pixabay

Rada města Prostějova předkládá zastupitelům ke schválení návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova na rok 2021, a to v oblasti sociálních záležitostí. Dotační finance by měly pomoci subjektům, zabývajícím se sociální tematikou v jejich činnosti.

„Každým rokem pomáháme organizacím, které se zabývají péčí o potřebné, péčí o osamělé děti, či tělesně postižené spoluobčany. Nezapomínáme ani na různá sdružení a domovy pro seniory a podobně. Všem těmto organizacím pomáháme v jejich záslužné práci,“ uvedl primátor František Jura. Každoročně tak město poskytuje statisíce korun na pomoc těm, co ji potřebují nejvíce.

„Odsouhlasené finance budou pomáhat v oblastech, jako je například spotřeba energií, podpoří rodinné meditace, provozní náklady, různé služby pro klienty, zdravotní materiál, rozličné terénní programy, resocializaci a rekondici zdravotně postižených a seniorů, ozdravné a rekondiční pobyty, služby osobní asistence, či projekt Obrana spotřebitele v Prostějově a podobně,“ vyjmenovala náměstkyně primátora Alena Rašková, která má sociální a zdravotní oblast ve své kompetenci.

O výši jednotlivých dotačních příspěvků nad 50 tisíc korun budou rozhodovat zastupitelé. Takto poskytnuté dotace budou uděleny na základě veřejnoprávních smluv a budou poskytnuty na úhradu nákladů příjemce vzniklých v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. (red)

Poslat nový komentář