Dotační peníze budou opět pomáhat v sociální a zdravotní oblasti

Dotační peníze budou opět pomáhat v sociální a zdravotní oblasti
ilustrační foto Pomocná ruka Prostějov

Z rozpočtu města Prostějova na letošní rok půjdou do sociální a zdravotní oblasti nemalé prostředky.

„Žadatelé nám zaslali žádosti o poskytnutí dotací z letošního rozpočtu města Prostějova. Peníze, které město takto poskytne, budou pomáhat například v oblastech péče pro děti se zdravotním postižením, v oblasti chráněného bydlení, nebo pomohou pečovatelské službě,“ nastínila směr podpory náměstkyně primátora Alena Rašková, která má sociální oblast na starosti.

Organizace budou moci finance využít na úhradu materiálových nákladů, energií, oprav, udržování vozového parku a podobně.

„Kromě již uvedeného půjdou peníze například na pomůcky a hračky pro děti, odborné publikace, semináře, školení, kancelářské potřeby, nájemné, účetní služby, provoz webových stránek, přednášky, osvětu veřejnosti, nebo například pro logické hry na rozvoj myšlení,“ vybrala z jednotlivých oblastí náměstkyně Rašková.

Radní na svém posledním jednání takto odsouhlasili dotační pomoc v celkové částce téměř půl milionu korun. Další dotace, doporučené Radou města Prostějova, budou na svém jednání posuzovat zastupitelé. I tato finanční pomoc se bude týkat sociální a zdravotní oblasti. (red)

Poslat nový komentář