Hloučela: hromada bince a stromů

Hloučela: hromada bince a stromů
Foto ber
Další fotky: 
Hloučela: hromada bince a stromů
Hloučela: hromada bince a stromů
Hloučela: hromada bince a stromů

 

V Hloučele je vody stále pramálo a tak se v jejím korytě objevují věci, které tam nepatří.

Opomineme-li důsledky lidské nezodpovědnosti, jako jsou nejrůznější pneumatiky a odpadky, je tam ještě jeden problém. "Když jsme si nedávno kolem Hloučely, na první pohled nás zaujaly popadané větve a někde i celé stromy, které lemují břehy vyschlého koryta, a mnohde tvoří už docela slušnou hráz. Bobři by se za ni stydět nemuseli, správce toku ano," napsala nám k fotografiím čtenářka Jana. Souhlasíme, stanovisko Povodí Moravy zveřejníme co nejdříve. (red)     

Poslat nový komentář