Dopravní situaci ulehčí nová křižovatka ulic Valenty - Olomoucká

Dopravní situaci ulehčí nová křižovatka ulic Valenty - Olomoucká
ilustrační foto iprostejov.cz

 

Motoristé využívající křižovatku ulic E. Valenty a E. Outraty s Olomouckou ulicí se mohou těšit na zrychlení a usnadnění dopravy. Rada města Prostějova totiž odsouhlasila zařadit do návrhu rozpočtu Statutárního města Prostějova na rok 2016 výstavbu světelně řízené křižovatky. 

Vybudování nové křižovatky měli radní na stole už i v dřívějších letech. Od původní představy o stavbě okružního křížení upustili z důvodu malého prostoru, nákladných přeložek inženýrských sítí a především z technicky dopravních důvodů.

„Tehdy byla převyšující intenzita vozidel na hlavní komunikaci v Olomoucké ulici. Bylo to 12 až 15 tisíc aut za den, z vedlejších ulic byla naopak nízká, v řádu několika málo tisíců za den,“ vysvětlila důvody první náměstkyně Alena Rašková. Jak sama dodává, dnes je situace jiná a zejména z ulice E. Valenty se dá v době dopravní špičky jen s obtížemi najet na jednu z hlavních tepen Prostějova.

„Jedinou rozumnou cestou je světelně řízená, průsečná křižovatka se dvěma odbočovacími pruhy ve směru od centra a ze sídliště E. Beneše,“ uvedla Rašková. Součástí tohoto řešení budou i světelně řízené přechody pro chodce. Tento postup jde ruku v ruce s názory dotčených orgánů statní správy, včetně Správy silnic Olomouckého kraje, Dopravního inspektorátu Policie České republiky a Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.

„Takto navržené řešení se jeví jako technicky nejvýhodnější. Zatím je velmi obtížné odhadnout finanční náklady. Nicméně velmi hrubý odhad činí asi 5 milionů korun,“ uzavřela Rašková. (red)

Poslat nový komentář