L. Färber opět míří na Hrad a varuje před komunisty

L. Färber opět míří na Hrad a varuje před komunisty
ilustrační foto stopypaměti.cz

 

Nositel Řádu T. G. Masaryka Leopold Färber z Konice se po loňském vyznamenání opět 28. října vrátí na Pražský hrad. Jako nositel jednoho z nejvyšších českých státních vyznamenání patří mezi osobnosti pozvané prezidentem republiky na oficiální oslavu státního svátku.

Färber, který se narodil v roce 1928, se za druhé světové války zapojil do partyzánského odboje na Boskovicku a Prostějovsku, kde působil jako spojka mezi odbojovými skupinami. Jako člověk, vždy bojující za svobodu našeho národa, se Färber po únorovém komunistickém puči zapojil i do dalšího odboje – tzv. třetího, který bojoval proti komunistické totalitě. Tím si vysloužil odsouzení na 16 let do komunistických věznic. Prošel například věznicí na plzeňských Borech, v Jáchymově nebo ve slovenském Leopoldově. Propuštěn byl po osmi letech. Ve věznicích se setkal s řadou osobností českého života. Byl například svědkem smrti prvorepublikového premiéra Rudolfa Berana v Leopoldově.

Nevolte komunisty

Po návratu demokracie v roce 1989 se Färber aktivně zapojil do činnosti Konfederace odborových vězňů a začal zejména mapovat osudy účastníků odboje, kteří pro svou protikomunistickou orientaci, byli po válce zatraceni a jejich činy v boji za svobodu zpochybňovány. „Uvedl bych třeba případ Josefa Knolla, který v květnu 1945 zachránil Prostějov před odstřelováním ruskými kaťušemi, když Sověty včas informoval, že se nacisté již z města stáhli. Nepatřil ke komunistům, takže měl být zapomenut,“ říká Färber, který přes vysoký věk nepolevuje ve zkoumání podobných historických případů. Nyní má Färber obavy z volebního výsledku komunistů. „Ze svých badatelských aktivit vím, jak moc komunisté falšovali historii a stavěli své teorie na lžích. Jen u nás na Prostějovsku to byli mnohé případy. Stejně tak se často zapomíná, jaké bohatství českoslovenští komunisté věnovali SSSR v podobě uranové rudy. Kdybychom ji tehdy prodávali, byly bychom velmi bohatým státem, možná středoevropským Švýcarskem. Teď se mluví, o tom, že se mohou vrátit zpátky do vlády. Jenže oni se nezměnili, jen změnili taktiku. Běžte proto, prosím, volit a nevolte komunisty. Já podpořím občanské demokraty a jejich kandidáty z Prostějovska Petra Sokola a Tomáše Blumensteina, kteří nezapomínají na zločiny komunismu,“ vyzývá týden předvolbami politický vězeň a hrdina dvou odbojů Leopold Färber. (red)