Kniha prostějovského fotografa a speleologa Petra Hrubana

Kniha prostějovského fotografa a speleologa Petra Hrubana
Publikace poodkrývá tajemství zlatohorského podzemí
Další fotky: 
Kniha prostějovského fotografa a speleologa Petra Hrubana
Kniha prostějovského fotografa a speleologa Petra Hrubana

V těchto dnech vychází kniha prostějovského znalce podzemí a fotografa Petra Hrubana. Po dlouhých třech letech nekonečného focení v podzemí Zlatých Hor vychází knižní publikace Zlatohorské podzemí.

Tato kniha s asi stopadesáti barevnými fotografiemi dávno i nedávno zaniklých štol je výsledekem tříleté usilovné práce fotografa-speleologa Petra Hrubana z Prostějova, který nevynechal jedinou díru, štolku či šachtu ve Zlatohorském rudním revíru. Výsledek jeho práce umožní čtenářům nahlédnout do historie hornictví na tomto území. Zlatohorské podzemí ukrývá více než 100 km chodeb, komínů a jam různého stáří, různých profilů vyražených důlních děl různých plošných rozsahů. 

V začátcích těžby ve zlatohorském rudním revíru stálo ve středu zájmu prvních horníků zlato, později měď, olovo a zinek. Je to možná jen shoda náhod, ale více než symbolická, že zlato stálo zhruba před 700 lety na počátku rozvoje hornictví v tomto kraji a v 90. letech minulého století jeho těžba tuto dlouhou historii uzavřela.

Zajímavostí je skutečnost, že v podzemí zlatohorských dolů je vzácné léčivé ovzduší. Část dopravních chodeb druhého patra patří mezi několik málo lokalit v České republice, kde se provozuje speleoterapie - léčba chronických dýchacích potíží pobytem v podzemí. Na území ČR jde o jedinou podobnou léčebnu ve starém dole, ostatní jsou v přírodních jeskyních. Bývalé prostory dolu jsou také zimovištěm netopýrů.

Slavnostní křest publikace, kterou vydalo olomoucké nakladatelství Poznání, se uskuteční 16. prosince 2011 od 18.00 hodin v Sanatoriu Edel, Lázeňská 491, Zlaté Hory. 

(bp)

Poslat nový komentář