O hrobku významného zahradníka Františka Havránka se bude starat město

O hrobku významného zahradníka Františka Havránka se bude starat město
Foto Magistrát města Prostějova

Rada města Prostějova odsouhlasila na svém jednání zařazení hrobky Františka Havránka mezi významné hroby a hrobky udržované Statutárním městem Prostějovem.

„Na město Prostějov se před časem obrátila vnučka Františka Havránka se žádostí o převzetí jeho hrobky do péče Statutárního města Prostějova s odůvodněním významu osobnosti Františka Havránka v oblasti městské zeleně,“ vysvětluje náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že František Havránek (1867–1944) byl zahradník a zahradní architekt, který realizoval sadové úpravy městského hřbitova na ul. Brněnská po jeho založení v roce 1900. Od roku 1899 vykonával funkci městského zahradníka. V roce 1930 se zasadil o výstavbu skleníku a zimní zahrady (oranžérie). Podle jeho návrhů byly na území města zřizovány sady (Kolářovy sady) a vysazována zeleň. Patřil mezi zakladatele Okrašlovacího spolku v Prostějově. Před časem figurovalo jeho jméno jako jeden z návrhů na pojmenování nového parku za Okružní ulicí (zvítězilo nakonec pojmenování po členu sokolské organizace Janu Mládkovi).

„Statutární město Prostějov provádí na městském hřbitově na ulici Brněnská údržbu a úklid významných hrobů a hrobek. Jedná se o hroby a hrobky významných osobností a památníky historických událostí. Komise pro kulturu po projednání posoudila důležitost významu osobnosti Františka Havránka a jednohlasně doporučila, aby jeho hrobka byla zařazena mezi významné hroby a hrobky,“ dodává Pospíšil.

Rozhodnutí podpořila i první náměstkyně primátora a zároveň předsedkyně obnoveného Okrašlovacího spolku Milada Sokolová: „Jsem přesvědčená, že František Havránek byl významnou osobností Prostějova a město i tímto krokem uznává jeho historický význam.“

Odbor správy a údržby majetku města taktéž doporučil zařazení hrobky Františka Havránka do seznamu významných hrobů a hrobek, jejichž údržbu a úklid zajišťuje Statutární město Prostějov. (red)

Poslat nový komentář