Vánoční svátky z pohledu hasičů - rady a připomenutí

Vánoční svátky z pohledu hasičů - rady a připomenutí
Požár kuchyně v bytě v Olomouci, 26.12.2005, příčina – vznícení potravin na sporáku

Po roce opět nastal adventní čas zakončený Vánocemi. Přáním nás všech je, aby vánoční svátky a poslední dny v roce byly klidné a strávené v pohodě. Proto bych ráda občanům Olomouckého kraje dala několik rad od hasičů, jak se během vánočního období vyvarovat požárům.

 

Topidla a komíny

Nastala zima a topná sezóna je v plném proudu. Při používání topidel je dobré dát si pozor na jejich správnou instalaci a údržbu. Pokud topíte v kamnech, krbech nebo kotlích na tuhá paliva, vychladlý popel odkládejte do popelnic nebo jiných nehořlavých nádob. Zajistěte si vymetení sazí v komíně a jejich vybrání. Pokud topíte plynem, překontrolujte si, zda máte platné revize na plynových spotřebičích a zda správně fungují. Při instalaci nového tepelného spotřebiče věnujte náležitou pozornost dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých materiálů.

 

Svíčky

Máme také čas adventu a mnoho z nás si večer zpříjemní zapálením svíčky. Pokud svíčky doma zapálíte, dbejte na to, abyste nikdy neopustili byt či dům, dokud svíčky nedohoří. Požáry adventních věnců jsou poměrně časté a hasiči se s těmito případy setkávají každý rok. Rizikovou skupinou jsou v tomto případě zejména starší lidé, kteří jsou zvyklí na klasické svíčky. S nástupem elektrických žárovek se četnost takovýchto událostí snížila.

 

Vánoční stromečky

To samozřejmě platí i pro vánoční stromky. Někdo má rád klasické svíčky na stromečku, případně prskavky. Jedná se však o otevřený oheň a vznícení jehličí či záclony je otázkou okamžiku a neštěstí je hotové. Tam, kde se používají elektrické svíčky, vám radím kupovat raději značkové výrobky, budete mít větší jistotu, že nedojde k požáru od elektrické instalace.

 

Vaření a pečení

Vánoce jsou také obdobím pečení a vaření. Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujte, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k popálení. Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, tak je nejlepší pánev zakrýt pokličkou a oheň tak udusit, případně použít hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý olej. Než ale začnete požár hasit, jako první vypněte přívod energie (plyn, elektřinu).

 

Balónky štěstí

V poslední době se také hodně rozmohly balónky štěstí neboli létající lampiony, u kterých se zapálí hořák a balón se následně vznese do vzduchu. Po vyhoření hořáku se snese opět k zemi. Možná někoho napadne lampion pouštět i o Vánocích nebo na Silvestra. Je třeba si ovšem uvědomit, že jde o otevřený oheň, a proto v blízkosti manipulace s ním nesmí být žádné hořlavé předměty, balóny se nesmí vypouštět v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo výbušnin. Balón lze vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližší budovy, lesa či stromů, elektrického vedení a podobně! Vyvarujte se vypouštění balónů v obytných zónách.

 

I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí, při kterých se zraní desítky osob a materiální škody dosahují miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili i vy.

 

Doufám, že letošní vánoční svátky prožijete v klidu a pohodě bez požárů a nehod.

Bc.Ing. Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje

Poslat nový komentář