Prostějovské stavby. Hlavní nádraží

Prostějovské stavby. Hlavní nádraží
Foto SOkA
Další fotky: 
Prostějovské stavby. Hlavní nádraží

Nejmonumentálnější Prostějovskou poválečnou stavbou, inspirovanou tvorbou třicátých let, je nový objekt hlavního železničního nádraží. V místech původní nádražní budovy v Janáčkově ulici, zničené při bombardování na konci války, byl postaven v letech 1947–1952.

Objekt v sobě slučoval služby administrativní, veřejné i ubytovací. Autor projektu, dr. ing. arch. Jaroslav Otruba z 

Prahy, nalezl inspiraci také u protilehlých Navrátilových bytových domů v Janáčkově ulici. Svědčí o tom cihlově červený lícový obklad stavby.  

Za pozornost stojí i reliéf Dráhy pracují pro mír od Vladimíra Navrátila z roku 1946, osazený na průčelí výpravní budovy. Dívka v pohybu (symbol moderní dopravy) je rozkročena nad okřídleným kolem a z ruky vypouští holubici. (ber)

Poslat nový komentář