Před sto deseti lety byl odhalen v Prostějově památník manželů Vojáčkových

Před sto deseti lety byl odhalen v Prostějově památník manželů Vojáčkových
Foto Hana Bartková

Památník manželů Vojáčkových ve Vojáčkově náměstí v Prostějově byl slavnostně odhalen před sto deseti lety, 31. března 1912.

Jan Kotěra jej začal projektovat v roce 1910, tedy krátce po otevření Národního domu. Rada města požadovala pouze nápisy jmen na desce a jednoduchou architekturu. Na Kotěrův návrh byla koncepce změněna. Bylo rozhodnuto, že do památníku budou zasazeny bronzové reliéfní portréty manželů Vojáčkových. Práce na nich byla zadána akademickému sochaři Bohumilu Kafkovi. Dílo bylo dokončeno v listopadu 1911.

Památník manželů Vojáčkových je od roku 1958 kulturní památkou. V roce 2006 byl renovován. Představuje významný doklad historických osobností a událostí města s úzkou urbanistickou a ideovou vazbou na budovu Národního domu. (Hana Bartková, kronikářka města)

Poslat nový komentář