Pochod pro hokej vzbudil nevoli. Byl řádně ohlášen?

Pochod pro hokej vzbudil nevoli. Byl řádně ohlášen?
ilustrační foto

 

Do redakce PvNovinek dorazil dopis, který Magistrátu města Prostějova zaslal čtenář Prostějovských novinek. Poukazuje v něm na protestní pochod na podporu prostějovského hokeje, který se uskutečnil 27. dubna. Podle oznamovatele nebyla akce povolena a táže se, zda organizátory již řeší správní orgán.

„Podle videa, které jsem zhlédl na facebooku, se skutečně v pondělí 27. dubna 2015 uskutečnil v Prostějově protestní pochod na podporu požadavku LHK Jestřábi s.r.o. Prostějov o finanční příspěvek města Prostějova tomuto soukromému subjektu ve výši 5 milionů korun.  Podle mých znalostí českého právního řádu se na protestní pochod vztahuje zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění novel, a to na základě § 1 odst. 3, kde se stanoví, že za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se považují též pouliční průvody a manifestace. Při organizaci protestního pochodu samozřejmě není nutné mít souhlasu státního orgánu (§ 1 odst. 4), ale je nutné oznámit shromáždění státnímu orgánu,“ píše čtenář.

Shromáždění může svolat pouze osoba starší 18 let, avšak svolavatel je povinen shromáždění písemně oznámit úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel alespoň 5 dnů předem, jinak se jedná o přestupek proti shromažďovacímu zákonu (§ 14), za který je možné udělit pokutu až do 5 tisíc korun. „Dle informace Prostějovského Večerníku ještě 27. dubna 2015 nebyla akce oznámena, tedy nedošlo k splnění ohlašovací povinnosti. Je pro mně šokující, že ačkoliv se zřejmě jednalo o protiprávní jednání zhruba 200 osob, nepřivolala přítomná náměstkyně paní Mgr.Ivana Hemerková na sjednání pořádku Policii ČR, dokonce s několika osobami diskutovala. Domnívám se, že náměstkyně svou diskuzí s účastníky neohlášeného shromáždění nejednala dle zákona,“ uvádí oznamovatel.

Zároveň žádá magistrát o sdělení, zda je pravdivá informace, že protestní pochod NEBYL oznámen státnímu orgánu. Pokud je to pravda, proč s osobami, porušujícími český zákon, jednala a diskutovala náměstkyně primátora Ivana Hemerková a proč nekonala jako úřední osoba, tedy nevyrozuměla Polici ČR o porušení shromažďovacího zákona tak, aby Policie ČR sjednala pořádek a dodržování zákona.

Velitel městské policie Jan Nagy v tom měl jasno, když sdělil Večerníku, že pokud není akce ohlášena, cituji  „Pokud tak skutečně neučinili, dopouštějí se přestupku, který by následně řešil správní orgán“. Tak se ptám, zda pochod správní orgán řeší,“ dodává čtenář. (ber)

Jméno oznamovatele redakce zná.

http://livestream.com/live2net/tahneme-za-hokej

Komentáře

Uřvaní dotáhli Hemerkovou s Pospíšilem ke korytu- teď už chtějí odměnu!

pán to trochu přehání ne?

Poslat nový komentář