Opravy semaforů budou v Prostějově pokračovat!

Opravy semaforů budou v Prostějově pokračovat!
Foto MMP

Druhá etapa oprav světelné signalizace v Prostějově je naplánována v termínu od 14.8. nejpozději do 31.8. 2016. Týkat se bude křižovatky Plumlovská - Blahoslavova - Palackého, včetně přechodu pro chodce u Městských lázní.

„Důvodem zahájení oprav je narušená statika nosných sloupů světelné signalizace vlivem koroze, což by mohlo mít za následek ohrožení bezpečnosti provozu. Současně dojde i k výměně řadiče a samotných návěstidel. U těch došlo vlivem UV záření a stáří ke zhoršení zobrazovací schopnosti a únavě plastových nosných částí. Ulice Plumlovská bude navíc doplněna videodetekcí. Nová návěstidla budou vybavena LED technologií, která přinese podstatně lepší viditelnost a menší spotřebu elektrické energie. Zároveň údržba LED technologie je méně náročná a její životnost je delší,“ uvedl k budoucí opravě Martin Grepl, ředitel ASA TS Prostějov. Oprava světelné signalizace přijde město na 1.13 milionu korun (bez DPH). (red)

Poslat nový komentář