Město investuje statisíce do úpravy světelné signalizace křižovatek

Město investuje statisíce do úpravy světelné signalizace křižovatek
ilustrační foto

Zlepšení dopravní situace v ulici Olomoucké, na křižovatce ulice Olomoucké s vnitřním okruhem a zlepšení koordinace křižovatek vnitřního městského okruhu, to je výsledek úpravy spínacích plánů světelného signalizačního zařízení.

Odbor správy a údržby majetku města bude, za účelem úpravy a doplnění světelné signalizace křižovatek v ulicích Olomoucká x E. Valenty x V. Outraty a Olomoucká x Barákova x Sladkovského x Újezd, zajišťovat realizaci opatření na úpravu světelné signalizace (semaforů).

„Konkrétně půjde o úpravu spínacích plánů světelného signalizačního zařízení – semaforů na výše uvedených křižovatkách, doplnění videodetekce v ulici Újezd a doplnění koordinace křižovatek pomocí DCF hodin. Celkové náklady na tyto úpravy jsou vyčísleny na 320.000 Kč s DPH (tj. 264.463 Kč bez DPH). Cílem těchto opatření je zlepšení dopravní situace a zlepšení koordinace křižovatek vnitřního městského okruhu,“ vysvětlil první náměstek primátora Jiří Pospíšil. (red)

 

Komentáře

A stačí když projede vlak a ani přesýpací hodiny řízené z družice to nezkoordinují.

Poslat nový komentář