inteligentní semafory

V Prostějově budou křižovatky řídit chytré kamery

ilustrační foto eltodo.cz

Vedení Prostějova se snaží vyřešit náročnou dopravní situaci ve městě. Denně jím projede okolo 15 tisíc aut a během špičky jsou komunikace ve městě přetížené. Proto nechalo město situaci posoudit odbornou firmou. Na základě vyhodnocení budou na nejvytíženější křižovatky nainstalovány chytré kamery.

Chytré kamery dokážou přizpůsobit chod semaforů podle aktuálního množství aut a jestliže je v jednom směru více aut, semafory se přepnou. Nejdříve by měly být nainstalovány na křižovatce ulic Olomoucká, Vápenice, Újezd.

Budou upraveny rovněž spínací plány semaforů, světelné zařízení v Újezdu doplněno o videodetekci a koordinaci s ostatními křižovatkami pomocí takzvaných DCF hodin. Pokud se systém osvědčí, vybaví Prostějov chytrými kamerami i další křižovatky.

Město přijde nová instalace na 320 tisíc korun. (ber)

 

Město investuje statisíce do úpravy světelné signalizace křižovatek

ilustrační foto

Zlepšení dopravní situace v ulici Olomoucké, na křižovatce ulice Olomoucké s vnitřním okruhem a zlepšení koordinace křižovatek vnitřního městského okruhu, to je výsledek úpravy spínacích plánů světelného signalizačního zařízení.

Odbor správy a údržby majetku města bude, za účelem úpravy a doplnění světelné signalizace křižovatek v ulicích Olomoucká x E. Valenty x V. Outraty a Olomoucká x Barákova x Sladkovského x Újezd, zajišťovat realizaci opatření na úpravu světelné signalizace (semaforů).

Oprava semaforů na Jiráskově náměstí. Již od zítřka!

ilustrační foto MMP

Od 12. do 31. srpna je naplánovaná částečná uzavírka křižovatky ulic Plumlovská, Palackého, Blahoslavova.

Důvodem uzavírky jednoho jízdního pruhu je výměna semaforů. (red)

Jiráskovo náměstí čeká oprava semaforů

ilustrační foto

Magistrát města Prostějova upozorňuje na částečnou uzavírku křižovatky ulic Plumlovská, Palackého, Blahoslavova. Probíhat zde bude výměna semaforů.

V mimopracovních dnech, v době od 12.8-31.8., bude částečně omezen provoz křižovatky na Jiráskově náměstí z důvodu výměny světelné signalizace - uzavřen bude jeden jízdní pruh. Objížďka není stanovena. Veškerá doprava včetně vozidel hasičů, záchranné služby a autobusové dopravy využije volný jízdní pruh.

Za splnění podmínek osobně zodpovídá: za společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., Průmyslová 1b, 796 01 Prostějov, IČ: 26224178, Patrik Trmač, tel. 737 242 166.

Opravy semaforů budou v Prostějově pokračovat!

Foto MMP

Druhá etapa oprav světelné signalizace v Prostějově je naplánována v termínu od 14.8. nejpozději do 31.8. 2016. Týkat se bude křižovatky Plumlovská - Blahoslavova - Palackého, včetně přechodu pro chodce u Městských lázní.

„Důvodem zahájení oprav je narušená statika nosných sloupů světelné signalizace vlivem koroze, což by mohlo mít za následek ohrožení bezpečnosti provozu. Současně dojde i k výměně řadiče a samotných návěstidel. U těch došlo vlivem UV záření a stáří ke zhoršení zobrazovací schopnosti a únavě plastových nosných částí. Ulice Plumlovská bude navíc doplněna videodetekcí. Nová návěstidla budou vybavena LED technologií, která přinese podstatně lepší viditelnost a menší spotřebu elektrické energie.

Inteligentní semafory jsou dobrým řešením

ilustrační foto internet

 

V souvislosti s otázkou jak nahradit stávající radary v ulicích Prostějova se stále častěji objevuje možnost instalace inteligentních semaforů se zabudovaným radarem. Mimo náměstkyně primátora Aleny Raškové se toto řešení líbí z mnoha hledisek i řediteli Městské policie Janu Nagymu.

Zařízení funguje tak, že pokud auto jede předepsanou rychlostí, přepne se trvale svítící červená na zelenou. V opačném případě zůstane na semaforu červená, která svítí tak dlouho, dokud řidič nezpomalí na požadovanou rychlost. „Inteligentní semafory fungují již na třech místech Olomouckého kraje. Jsou vhodným řešením zajištění bezpečnosti silničního provozu pro dlouhé rovné úseky na vjezdech do měst. Osobně se mi takové řešení líbí," dodala Alena Rašková.