Radní se sejdou v úterý

Radní se sejdou v úterý
Ilustrační foto ber

Jednání Rady města Prostějova se uskuteční v úterý 30. ledna. Čeká je opět projednání mnoha důležitých bodů.

Budou se věnovat, mimo jiné, členství ve Sdružení vydavatelů radničních zpravodajů ČR, z.s., schválení darovací smlouvy – Dětský domov a Školní jídelna Prostějov, odměnám pro dárce krve a odpisu pohledávky pro nedobytnost.                                         

Projednají modernizaci vzduchotechniky Národního domu, návrh postupu na majetkoprávní jednání u vybraných investičních akcí, informace o darech získaných PO zřízenými městem Prostějovem v roce 2023, žádost KINA METRO 70 Prostějov o úpravu rozpočtu a vyhlášení záměru prodeje bytového domu na Žižkově nám. 15 v Prostějově.

Na pořadu jednání bude také schválení neuplatnění navýšení nájemného a pachtovného pro rok 2024 o míru inflace, nákup světelné výzdoby a oprava pomníku manželů Vojáčkových. Věnovat se budou rovněž vyhlášení záměrů na pronájem PSP (prostory sloužící podnikání), návrhem změny Jednacího řádu Rady města Prostějova a změnou vyhlášky o zákazu používání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. (red)

Poslat nový komentář