Policisté rozdávali kalendáře seniorům

Policisté rozdávali kalendáře seniorům
foto Policie ČR

Krajské ředitelství police Olomouckého kraje s finanční podporou Ministerstva vnitra v letošním roce zrealizovalo preventivní projekt, který má v roce 2021 přispět ke zvýšení bezpečnosti seniorů. Výsledkem projektu je stolní kalendář s originálními ilustracemi, který seniory bude každých čtrnáct dní upozorňovat na většinou aktuální bezpečnostní problematiku.

Původně byly kalendáře určeny i jako podpora přednáškové činnosti a předávat se měly při besedách v klubech seniorů v rámci celého Olomouckého kraje. Z důvodu opatření proti epidemii covid-19 však tento účel plnit nemohly, a tak k seniorům zamířily prostřednictvím předsedů jednotlivých klubů.

Jak šlo očekávat, reakce přebírajících představitelů klubů byly všechny pozitivní a přínos ke zvýšení bezpečnosti seniorů byl přivítán. Ve většině případů se však objevila i lítost, že kalendáře nemohly být předány při osobním setkání s policisty.

"Protože z kapacitních důvodů nebylo možné uspokojit poptávku všech seniorů v kraji, byly vybrány kluby, kam policisté na besedy chodí nejčastěji. V tomto roce bylo seniorům rozdáno 1600 kalendářů. Pokud se nám podaří v příštím roce projekt zopakovat, na kalendáře pro rok 2022 se mohou těšit zase další senioři a k předání tentokrát snad už dojde přímo při setkání s policisty," uvedla preventistka Marta Vlachová. (red)

Poslat nový komentář