O příspěvky na kastrace koček je stále větší zájem!

O příspěvky na kastrace koček je stále větší zájem!
ilustrační foto ber, MMP
Další fotky: 
O příspěvky na kastrace koček je stále větší zájem!

Občané s trvalým pobytem v Prostějově mohou opět využít příspěvek (dar) na kastraci koček. K žádosti je třeba přiložit doklad od veterináře, který je vystavený na žadatele. Dále se žadatel musí prokázat občanským průkazem.

Příspěvek na kastraci koček město poskytuje od roku 2009. Celkem jde o 300 korun na první kočku vykastrovanou v kalendářním roce a 150 korun na každou další v témže roce. Podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou již několik let nezměněné,“ nastínila náměstkyně primátora Milada Sokolová. 

V současnosti město Prostějov téměř neeviduje stížnosti na volně žijící kočky. Každoročně je z rozpočtu města čerpáno zhruba padesát tisíc korun na tento příspěvek. Občané města Prostějova si mohou o něj zažádat na odboru životního prostředí. Žádosti jsou uveřejněné i na webových stránkách města adrese www.prostejov.eu.

Město také v této oblasti může spolupracovat se spolky, které jsou v tomto směru aktivní.

„Příkladem je Spolek Mourek Prostějov z. s., kterému v loňském roce město přispělo dotačními financemi na pomoc opuštěným kočkám na zamezení jejich přemnožení, což je především na kastraci,“ doplnila náměstkyně Sokolová s tím, že spolek se stará o opuštěné a toulavé kočky. Zajišťuje kastraci toulavých koček, ošetřuje a nabízí k adopci opuštěná koťata, která nejsou schopna přežít bez pomoci člověka. Svojí činností tak spolek vhodně doplňuje kastrační program města. (red)

Poslat nový komentář