kastrace

Kastrační program pro kočky stále běží! Využívejme jej!

ilustrační foto ber

Město Prostějov má dlouhodobě zavedený kastrační program pro kočky. Program funguje od roku 2009. Jedná se o příspěvek (finanční dar) na kastraci kocoura nebo sterilizaci kočky pro občany s trvalým bydlištěm v Prostějově.

Do roku 2021 město nabízelo svým občanům příspěvek na kastraci první kočky 300 Kč bez rozdílu pohlaví a na každé další zvíře 150 Kč v daném kalendářním roce.

O sterilizaci koček a kastraci kocourů je veliký zájem

Foto ber

Na začátku letošního roku byla Radou města Prostějova schválena nová pravidla pro poskytování finančních darů občanům na sterilizaci koček a kastraci kocourů. Pravidly se změnila výše poskytovaných darů.

„Na sterilizaci kočky mohou občané získat až jeden tisíc korun, na kastraci kocoura maximálně šest stovek. Původní výše poskytovaného daru činila tři sta korun bez rozdílu pohlaví kastrovaného zvířete a za každou další kočku, v daném kalendářním roce, to bylo pouze sto padesát korun,“ vyjmenovala náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada Sokolová. Jak doplnila, s vyšší částkou poskytovaného finančního daru došlo i k většímu zájmu občanů o příspěvek. „Nyní může žadatel přijít pro příspěvek i vícekrát, uvedená částka se mu nebude snižovat.

Kastrujme kočky. Město nám výrazně přispěje

ilustrační foto ber

Prostějovští radní se na svém posledním jednání shodli na dotační podpoře oblasti životního prostředí. Na podporu do tohoto resortu půjde téměř 144 tisíc korun.

„Dotaci bude možno také, mimo jiné, čerpat na pomoc opuštěným kočkám a zamezení jejich přemnožení,“ nastínila směr dotační pomoci náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má životní prostředí ve své pracovní náplni.

Město přistupuje k výraznému zvýšení příspěvků na kastraci kocourů a sterilizaci koček

ilustrační foto

Toulavé kočky nemají lehký život, a to se často odráží na jejich zdravotním stavu. Pomineme-li, že tím trpí zvíře samotné, může být nebezpečné i pro své okolí – jak další zvířata, tak lidi, neboť se snadno může stát přenašečem různých onemocnění. Je proto jistě ve veřejném zájmu, aby toulavých koček bylo ve městě co nejméně. Opatření, jak toho docílit, existuje vícero. Základem je ale prevence, protože problémy toulavé kočky začínají nechtěným kotětem v domácnosti. Nejefektivnějším preventivním nástrojem, který může město použít, je kastrační program. Ten teď projde výraznou změnou!

A jaká jsou tedy nová pravidla?

· Žadatel musí mít trvalé bydliště na území města Prostějova.

· Žádost se uplatňuje na Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

· Součástí žádosti musí být originál dokladu veterinárního lékaře o úhradě platby za provedený veterinární úkon sterilizace kočky nebo kastrace kocoura, doklad nesmí být starší více než 7 měsíců.

· Výše poskytovaného finančního daru je maximálně 1 000,- Kč na sterilizaci kočky.

· Výše poskytovaného finančního daru je maximálně 600,- Kč na kastraci kocoura.

O příspěvky na kastrace koček je stále větší zájem!

ilustrační foto ber, MMP

Občané s trvalým pobytem v Prostějově mohou opět využít příspěvek (dar) na kastraci koček. K žádosti je třeba přiložit doklad od veterináře, který je vystavený na žadatele. Dále se žadatel musí prokázat občanským průkazem.

Příspěvek na kastraci koček město poskytuje od roku 2009. Celkem jde o 300 korun na první kočku vykastrovanou v kalendářním roce a 150 korun na každou další v témže roce. Podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou již několik let nezměněné,“ nastínila náměstkyně primátora Milada Sokolová. 

Město stále přispívá na kastraci koček. Letos už 198krát!

ilustrační foto ber

Statutární město Prostějov i v letošním roce poskytuje občanům s trvalým pobytem v Prostějově příspěvek (dar) na kastraci koček. Lidé si mohou o příspěvek zažádat na Odboru životního prostředí magistrátu města Prostějova.

"V loňském roce využilo příspěvku 162 občanů, letos k dnešnímu datu 198 občanů," uvedla pro PvNovinky mluvčí radnice Jana Gáborová. Příspěvek činí 300 Kč na první kočku vykastrovanou v kalendářním roce a 150 Kč na každou další v témže roce. K žádosti je třeba přiložit doklad od veterináře, který je vystavený na žadatele. Dále se žadatel musí prokázat občanským průkazem. (ber)

 

Město Prostějov i nadále přispívá na kastrace koček

ilustrační foto ber

Statutární město Prostějov i v letošní roce 2017 bude poskytovat občanům s trvalým pobytem v Prostějově příspěvek (dar) na kastraci koček. Příspěvek činí 300 Kč na první kočku vykastrovanou v kalendářním roce a 150 Kč na každou další v témže roce.

„K žádosti je třeba přiložit doklad od veterináře, který je vystavený na žadatele. Dále se žadatel musí prokázat občanským průkazem. Příspěvek na kastraci koček město poskytuje od roku 2009. V současnosti téměř neevidujeme stížnosti na volně žijící kočky. Každoročně je z rozpočtu města čerpáno zhruba padesát tisíc korun na tento příspěvek," uvedla vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova Martina Cetkovská. 

Kastraci kočky vám proplatí město. Tedy částečně

ilustrační foto ber

Každý obyvatel města Prostějova, který si nechá vykastrovat kočku nebo kocoura, si může požádat o příspěvek na kastraci ve výši 300 korun za první zvíře za rok. Pokud si nechá v témže roce kastrovat druhé zvíře, příspěvek se snižuje na 150 korun.

„K žádosti je nutné doložit  originál dokladu o kastraci kocoura nebo kočky vystavený veterinárním lékařem, dále žadatel uvede jméno, příjmení a bydliště popřípadě telefonní číslo. V žádosti bude uvedeno, jakým způsobem bude příspěvek poukázán žadateli - na účet, složenkou, na pokladně města. Totožnost občanů bude ověřována občanským průkazem a doklad vystavený od veterinárního lékaře musí znít na osobu, která o příspěvek žádá,“ uvedla vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova Martina Cetkovská.

Díky příspěvku na kastraci ubývá toulavých koček

ilustrační foto archiv PvNovinky.cz

 

Na kastraci koček začalo město Prostějov přispívat chovatelům v roce 2009. Od té doby se počet toulavých koček v ulicích výrazně snížil. Na kastraci přispívá magistrátní kasa i letos. 

„Příspěvek na kastraci první kočky či kocoura činí tři sta korun, na další zvíře polovinu,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Martina Cetkovská. V letošním roce bylo podle jejích slov dosud  vyplaceno 38 100 korun z uvolněných 50 tisíc. „Příspěvek získalo zatím 121 žadatelů na  133 koček a kocourů,“ dodala Cetkovská.